Mange ledninger i grunnen

Forslag til Norsk Standard for kostnadsfordeling ved samordning av ledninger i grunnen på høring

Forslaget, prNS 3070-2 Samordning av ledninger i grunnen – Del 2: Kostnadsfordeling, angir krav og anbefalinger til kostnadsfordeling ved planlegging, prosjektering, bygging og omlegging av infrastrukturanlegg i grunnen. Standarden er på høring fram til 20. februar 2017.

Målgruppen for NS 3070-2 er private og offentlige ledningseiere.

Standarden er del 2 av NS 3070 Samordning av ledninger i grunnen. Del 1 angir grunnleggende krav og minimumsavstander for ledninger i grunnen, og anbefalt innbyrdes plassering i ulike veg- og gateprofiler. Den delen ble utgitt i 2015.

Forslaget til del 2 er utarbeidet av representanter fra leverandører, rådgivere, bransjeorganisasjoner, kommuner, entreprenører og myndigheter.

Høringsforslaget prNS 3070-2 kan lastes ned fra vår gratis tjeneste «Standarder på høring».

 

Sist oppdatert: 2016-12-19