Mann tar på sprekk i mur
Foto: iStock

Jordskjelvskader kan forhindres med god prosjektering

Vi har nok en gang opplevd et tragisk jordskjelv i Italia med stort antall omkomne og skadde. Jordskjelvet er en påminnelse til oss som driver med standarder for å redusere skade på bygningene våre ved jordskjelv til et minimum.

Det er rapportert at jordskjelvet i Italia hadde en styrke på 6,2. Dette er en størrelsesorden som i henhold til våre seismologer også kan finne sted i Norge. Bygningsmassen i Norge er generelt av bedre kvalitet enn de gamle uarmerte murhusene som kollapset i Italia.

Eurokoder bidrar til sikrere bygg
Enda sikrere er nyere bygg som prosjekteres etter de nye Eurokodene, for jordskjelv Eurokode 8, NS-EN 1998.

Eurokoder er en felles europeisk serie standarder for prosjektering av byggverk og dokumentasjon av produkters bæreevne/styrke til konstruksjonsformål. Byggverk defineres som alt som bygges eller er et resultat av byggearbeid, dvs. at både bygg- og anleggskonstruksjoner er inkludert.

- Selv om Norge er bedre stilt, trenger også vi økt innsats fra myndigheter, byggherrer/eiere og andre interessenter. Vi må oppdatere vår utdaterte nasjonale oversikt over fordeling av jordskjelvlastene både på fastlandet (inklusive Svalbard) og på kontinentalsokkelen, sier prosjektleder i Standard Norge, Roald Sægrov.

Les mer om dimensjonering for jordskjelvlaster i Norge.

Les mer om eurokoder

Sist oppdatert: 2016-12-16

NOK 2 653,00 (eks. mva)

Eurokode 8: Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning - Del 1: Allmenne regler, seismiske laster og regler for bygninger

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 825,00 (eks. mva)

Eurokode 8: Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning - Del 2: Bruer

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 040,00 (eks. mva)

Eurokode 8: Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning - Del 3: Vurdering og forsterkning av eksisterende bygninger

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 818,00 (eks. mva)

Eurokode 8: Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning - Del 4: Siloer, beholdere og rørledninger

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 818,00 (eks. mva)

Eurokode 8: Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning - Del 5: Fundamenter, støttekonstruksjoner og geotekniske forhold

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 040,00 (eks. mva)

Eurokode 8: Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning - Del 6: Tårn, master og skorsteiner

SpråkEngelskUtgave: 1 (2008-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 914,00 (eks. mva)

Eurokode 8 - Samling av Nasjonale tillegg (NA) - P747

SpråkNorskUtgave: 2 (2014-05-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang