Miljødeklarasjoner i BIM (bygningsinformasjonsmodeller)

På møtet i den internasjonale standardiseringskomiteen for byggevirksomhet (ISO/TC 59) 9. oktober ble det besluttet å starte et nytt internasjonalt standardiseringsprosjekt for å gjøre EPD-data tilgjengelig i BIM. EPD står for Environmental Product Declaration og er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til en komponent, en ferdig vare eller tjeneste på en standardisert og objektiv måte. Forkortelsen EPD brukes både i norsk og internasjonal sammenheng.

Norsk idé
Forslaget til det nye prosjektet har blitt utarbeidet av norske eksperter ledet av Anne Rønning fra Østfoldforskning og prosjektleder Bjørn Brunstad i Standard Norge. Dette kan ses på som et gjennombrudd sier Per Jæger fra boligprodusentenes landsforening, som leder ISO/TC 59. Norge har både lederen og sekretariatet til denne ISO-komiteen.

Video om EPD i BIM
Forslaget bygger blant annet på erfaringer fra et nordisk prosjekt med deltakere fra Norge, Danmark og Island. Som en del av det nordiske prosjekt ble det utarbeidet en informasjonsvideo «Building the Bridge» som forklarer litt om BIM, EPD og hvordan EPD kan integreres i BIM.

Parallelt norsk prosjekt
Et norsk prosjekt som støtter opp under dette internasjonale arbeidet er også under oppstart i disse dager. Dette prosjektet ledes av Trine Dyrstad Pettersen i byggevareindustrien med tittelen «Broen mellom EPD og BIM». Gjennom dette prosjektet vil norske eksperter være med på gi viktig bidrag inn i det internasjonale arbeidet.

Mer informasjon
Det internasjonale prosjektet starter nå opp som et forprosjekt til en arbeidsgruppe under ISO/TC 59 (formelt ISO/TC 59/SC 17/WG 3). Detaljer om hvordan arbeidet vil blir organisert er ikke besluttet enda, men det er planlagt en workshop i mars neste år.

Dersom du allerede nå ønsker mer informasjon, kan du kontakte prosjektleder i Standard Norge, Bjørn Brunstad

Sist oppdatert: 2017-01-23