Opparbeidet uteområder med gangvei og planter
Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder er ett av områdene som er oppdatert i årets utgave av standarden NS 3420. (foto: Hanne G. Welles, Standard Norge)

NS 3420 - Hva er nytt 2016?

NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner er en av byggenæringens viktigste standarder. 1. februar utga Standard Norge nye og reviderte deler av standarden. I år er det delene U – Rørinstallasjoner og ZK - Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder som er fagrevidert.

NS 3420-U Rørinstallasjoner har nå endelig kommet ut etter en omfattende fagrevisjon av forrige utgave. Denne delen omfatter rørinstallasjoner, kummer og tilhørende utstyr i og utenfor bygninger. Prøving, kontroll og klargjøring av installasjoner, og rehabilitering av eksisterende anlegg, inngår også. Beskrivelsestekster for innendørs arbeider (VVS) og utendørsarbeider er plassert i separate punkter.

NS 3420-ZK Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder er fagrevidert og gitt om som egen del. Tidligere inngikk dette temaet i del Z. Standarden omfatter beskrivelsestekster for skjøtsel av vegetasjon og andre driftsoppgaver utendørs, herunder drift av lekeplass, utstyr, installasjoner og konstruksjoner, og drift av gang- og kjørearealer. Standarden omfatter også avfallshåndtering og renhold utendørs. Standarden beskriver løpende fasilitetstjenester per år og periodiske arbeider per gang. Delen inkluderer egne postgrunnlag for beskrivelse av etablering, drift og avslutning for utførelse av eget kontraktsarbeid.

Se også en egen brosjyre om 2016-utgaven av NS 3420.

3420-0 Orientering blir oppdatert årlig for å gi en oversikt over hvilke delstandarder som til enhver tid er gjeldende for NS 3420 (se tabell 1 Inndeling og gyldig deler).

Her fremkommer at det foreligger rettelses- og og endringsblader for for delene NS 3420-A Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass, NS 3420-R Montasje- og innredningsarbeider, NS 3420-Y Spesielle tekniske installasjoner og anlegg og NS 3420-Z Drift og vedlikehold. 

Se nettbutikken for innhold i rettelse- og endringsblad eller en konsolidert utgave av de nevnte deler. Databaseversjonen av NS 3420:2016-utgaven er oppdatert i henhold til alle gyldige deler.

NS 3420-2 Struktur og stikkordliste er oppdatert.

Bedre sporbarhet til andre standarder via NS 3420
I NS 3420 settes krav til materialer og utførelse, hvor det ofte henvises videre til andre standarder. I del T, U og ZK  vil du finne lenker til andre nødvendige standarder. Dersom du har abonnement på databaseutgaven er den tilrettelagt med lenker bak alle normative referanser brukt i alle delene av NS 3420.

Andre viktige standarder som brukes sammen med NS 3420:

Standarden NS 3459 Overføring av data for beskrivelser, prisinformasjon og avregning i bygg og anlegg ivaretar digital dataflyt av prisforespørsel basert på poster i NS 3420 og Statens vegvesens prosesskoder. Det betyr at brukerne kan lage en digital beskrivelse, og sende ut prisforespørsel elektronisk til aktuelle leverandører. Dermed unngår man papirutskrifter og postgang.

NS 3450 Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg - Redigering og innhold fastsetter regler for redigering av og innhold i et konkurransegrunnlag som skal ligge til grunn for tilbud på eller avtale om entrepriser om utførelse innenfor bygg, anlegg og installasjoner.

NS 8360 BIM-objekter - Navngivning, typekoding og egenskaper for BIM-objekter og objektbiblioteker for byggverk gir en spesifikasjon av BIM objekttyper til utveksling av objektinformasjon. Den bidrar til samhandling mellom ulike kommersielle objektbiblioteker i BIM-programmer og til effektivisering av den digitale prosess fra BIM til beskrivelse.

Hovrdan kjøpe standarden?
NS 3420 leveres både i papirformat og digitalt. Det er mulig å kjøpe hele eller deler av standarden. Det finnes også fagsamlinger som inneholder flere deler av den komplette standarden som er relevante for ulike fag. Det lønner seg å abonnere på en fagsamling, da får du alle oppdateringer automatisk.

Få oversikt over hvordan du kan abonnere på NS 3420

Se også en egen brosjyre om 2016-utgaven av NS 3420.

Sist oppdatert: 2016-12-16

NS 3420-U:2016

Standard

NOK 2 653,00 (eks. mva)

Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del U: Rørinstallasjoner

SpråkNorskUtgave: 1 (2016-02-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 3420-ZK:2016

Standard

NOK 1 158,00 (eks. mva)

Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del ZK: Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder

SpråkNorskUtgave: 1 (2016-02-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 3420-0:2016

Standard

NOK 149,00 (eks. mva)

Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del 0: Orientering

SpråkNorskUtgave: 1 (2016-02-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 3420-2:2016

Standard

NOK 652,00 (eks. mva)

Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del 2: Struktur og stikkordliste

SpråkNorskUtgave: 1 (2016-02-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang