Havnelageret i Bjørvika. Fotograf: Tor Helge Johansen, SVV.

NS-EN 1997-1 for geoteknisk prosjektering er revidert

NS-EN 1997-1 - Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering - Del 1: Allmenne regler har kommet i ny versjon, og retter seg spesielt mot deg som er byggherre, rådgiver innenfor byggfag eller geotekniker.

Standarden inneholder felleseuropeiske regler for prosjektering av geotekniske arbeider, med norsk nasjonalt tillegg for nasjonal tilpasning. Den har egne kapitler for bl.a. peler, spunt og forankringer. 

I henhold til § 10-2 i byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK10) kan de grunnleggende kravene til byggverks mekaniske motstandsevne og stabilitet anses oppfylt dersom det benyttes metoder og utførelse i samsvar med Norsk Standard. Ved bruk av Eurokoder i serien NS-EN 1990 til NS-EN 1999 er det forutsatt at standardenes tilhørende nasjonale tillegg (NA), med de nasjonalt bestemte parametere (NDP), legges til grunn i prosjekteringen. 

Velg mellom norsk og engelsk versjon av standarden i listen nedenfor.

Sist oppdatert: 2016-12-16

NOK 1 825,00 (eks. mva)

Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering - Del 1: Allmenne regler

SpråkNorskUtgave: 1 (2016-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 825,00 (eks. mva)

Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering - Del 1: Allmenne regler

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang