Ny standard for forbedring av eksisterende heiser på høring

Forslaget til ny standard, prNS 3808, for forbedringen av sikkerheten på eksisterende heiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau er på høring fram til 10. januar.

Standarden angir konsekvenstiltak ved ombygging av løfteinnretninger for å ivareta sikkerhetsmessige forhold. Standarden har tilsvarende juridisk grunnlag som DiBKs temaveiledere, og avhenger av de henvisningene som gjøres i veiledningen til byggteknisk forskrift. Følges standardens anvisning for endring og reparasjon av løfteinnretninger, betyr dette at myndighetenes krav til minimumsløsninger er oppfylt.

Standardforslaget er utarbeidet og anbefalt sendt ut til høring av SN/K 037 Løfteinnretninger. Har du kommentarer til forslaget? Fristen for høring er 10. januar 2017. For tilgang til høringsforslaget prNS 3808 og for å gi kommentarer (lenke til vår gratis tjeneste Standarder på høring).

Spørsmål kan rettes til prosjektleder Knut Løe.

Sist oppdatert: 2016-12-16