Øivind Rooth ny leder i sektorstyre BAE

Professor Harald Landrø, Institutt for bygg, anlegg og transport ved NTNU har vært leder av Standard Norges sektorstyre siden etableringen av Standard Norge i 2004. Nå overlater han roret til Øivind Roth fra Direktoratet for byggkvalitet.

Harald Landrø

Harald Landrø

Jeg vil takke Harald Landrø for en flott innsats for sektorstyre BAE gjennom mange år og ønsker Øivind Rooth velkommen som ny leder. Sektorstyre BAE har utviklet seg til å bli en viktig arena for BAE-næringen under Harald Landrøs ledelse. Nå ser vi fram til at Øivind Rooth fortsetter det gode arbeidet,  sier administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus. 

Carl Thodesen, Iinstituttleder ved institutt for bygg, anlegg og transport ved NTNU går også inn i sektorstyret.

Ivaretar næringens interesser
Sektorstyre BAE i Standard Norge skal ivareta næringens interesser i standardiseringen. Viktige oppgaver er å bidra til et brukerstyrt, effektivt standardiseringsarbeid i overensstemmelse med Standard Norges mål, overordnede planer og strategi.

BAE-rådet nominerer leder, nestleder og medlemmer i sektorstyret. Standard Norges representantskap godkjenner oppnevning og eventuell nedleggelse av sektorstyrer.

Øivind Rooth

Øivind Rooth

Sektorstyret har en balansert sammensetning og gjenspeiler aktørene og deres aktivitetsnivå på BAE-området og består av følgende medlemmer:

Øivind Rooth, Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) (leder)

Kari Sandberg, Byggenæringens Landsforening (nestleder)

Ketil Krogstad, Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)

Tone C. Gulliksen, Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)

Arne Skjelle, Byggenæringens Landsforening (BNL)

Ari Soilammi, Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)

Thor Eek, A/L Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)

Egil Skavang, Arkitektbedriftene i Norge

Terje F. Rønning, Heidelberg Cement Norway AS/Byggevareindustrien

Inger Wold Zappfe, Husbanken

Eystein C. Husebye, Norsk bygg- og eiendomsforening (NBEF)

Viel Sørensen, Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)

Thor Olaf Askjer, Norsk Eiendom

Marit Brandtsegg, Statens vegvesen

Anders Aasland Kittelsen, Virke

Carl Thodesen, NTNU

Tore Strandskog, NELFO

Les om sektorstyrene i Standard Norge

Sist oppdatert: 2016-12-16