Diverse arbeidutstyr for en renholder

Økt seriøsitet i renholdsbransjen ved bruk av standarder

Hvordan kan man sikre at rent er rent og at avtalen mellom oppdragsgiver og leverandør av renholdstjenester skinner like mye som det gjør i rengjorte kriker og kroker? Å bruke standardene NS-INSTA 800 Rengjøringskvalitet og NS 8431 Alminnelige kontraktsbestemmelser om levering av renholdstjenester, kan være en løsning. Fredag 25. november arrangerte Standard Norge i samarbeid med Virke, NHO Service og Arbeidstilsynet et seminar i Trondheim om standarder for renhold.

NS-INSTA 800 kan legges til grunn for renholdskontrakter slik at oppdragsgiver og leverandør kan har lik forståelse av hvilken kvalitet på renholdet som skal leveres. Ved å bruke standardkontrakten i NS 8431 er man sikker på å få en tjeneste som tilfredsstiller dagens krav, også de lovpålagte, til et profesjonelt og ryddig samarbeid. Samtidig bidrar bruken av begge disse standardene til å fremme seriøsitet i bransjen.

I media ha vi kunnet lese oppslag knyttet til aksjoner mot økonomisk kriminalitet blant annet i renholdsbransjen. Denne typen søkelys på bransjen kan gi negative ringvirkninger på alle de seriøse aktørene i bransjen. Da er det viktig å ha orden og system, og bruk av standardkontrakt kan være en måte å vise dette på. Samtidig er det viktig at partene er enige om hva som er «rent» og det er nettopp det NS-INSTA 800 kan brukes til.

På seminaret ble det presentert hvordan kontraktstandarden kan brukes, erfaringer med bruk av både renholdsstandarden og kontraktsstandarden, det blir vist hvordan de kan brukes, hvordan man kan påvirke revisjonen av NS-INSTA 800 og hvordan standardene inngår i arbeidet med å rydde opp i de økonomiske og juridiske forholdene knyttet til kjøp av renholdstjenester.

Presentasjoner
Her kan du se alle presentasjonen som ble holdt på seminaret

Ønsker du mer informasjon knyttet til standarder for renhold, kan du kontakte prosjektleder Hege Thorkildsen.

Sist oppdatert: 2016-12-16

NOK 1 040,00 (eks. mva)

Rengjøringskvalitet - System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet

SpråkNorskUtgave: 1 (2011-04-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 8431:2015

Standard

NOK 534,00 (eks. mva)

Alminnelige kontraktsbestemmelser om levering av renholdstjenester

SpråkNorskUtgave: 1 (2015-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 652,00 (eks. mva)

Krav og anbefalinger for anskaffelse av renholdstjenester

SpråkNorskUtgave: 1 (2011-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 534,00 (eks. mva)

En veiledning til NS-INSTA 800 om rengjøringskvalitet - P713.

SpråkNorskUtgave: 2 (2012-04-16)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang