Kilden barnehage
Kilden barnehage – FutureBuilt-prosjekt på Årvoll i Oslo i regi av Omsorgsbygg Oslo KF. Arkitekt: LINK arkitektur AS.

SN/TS 3031:2016 for beregning av energibehov og energiforsyning

Et supplement for helhetlige energiberegninger for bygg og energiforsyningssystemer.

Med SN/TS 3031 får utbyggere, brukere, myndigheter, arkitekter og andre rådgivere et felles verktøy å beregne tekniske anlegg og energiforsyning med samme nøyaktighet som bygningstekniske tiltak og løsninger.

Beregning av bygningens energiytelse er avhengig av samspillet mellom bygningskropp og bygningens tekniske systemer. Denne tekniske spesifikasjonen gir en beregningsmetode som tar hensyn til samspillet mellom bygningskroppen og bygningens tekniske systemer for varme, kjøling og energiproduksjon.

Metodene i den tekniske spesifikasjonen kan brukes for å dokumentere nær nullenergibygg (NZEB) og plusshus. 

SN/TS 3031 kan brukes til å:

  • vurdere om bygningen tilfredsstiller et bestemt energinivå;
  • dokumentere teoretisk energibehov;
  • vise et typisk nivå på eksisterende bygningers energibehov og dokumentere en bygnings teoretiske energiytelse;
  • dokumentere egenprodusert energi fra stedlige energikilder;
  • optimalisere energiytelsen til en ny bygning ved å bruke metoden på alternative løsninger eller spesifiserte bruksbetingelser;
  • vurdere virkningen av mulige energitiltak på eksisterende bygninger ved å beregne energibehovet med og uten energitiltak, både med hensyn til redusert energibruk, klimagassutslipp og reduserte energikostnader;
  • beregne energibudsjett med reelle verdier for den konkrete bygningen og lokale klimadata;
  • anslå fremtidig behov for energiressurser på nasjonalt og internasjonalt nivå ved å beregne energibehovet for flere bygninger som kan anses som representative for hele bygningsmassen.

Erstatter ikke NS 3031:2014

NB! SN/TS 3031 erstatter ikke standarden NS 3031:2014 som i dag brukes bl.a. for å dokumentere energikrav i TEK og energimerkeordningen for bygninger, men er et supplement.

Sist oppdatert: 2017-01-13

SN/TS 3031:2016

Standard

NOK 1 274,00 (eks. mva)

Bygningers energiytelse - Beregning av energibehov og energiforsyning

SpråkNorskUtgave: 1 (2016-11-15) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 3031:2014

Standard

NOK 818,00 (eks. mva)

Beregning av bygningers energiytelse - Metode og data

SpråkNorskUtgave: 1 (2014-07-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang