2017 Nyheter

 

Hvis en bygning skal fungere for sitt formål over tid, må de som skal bruke, forvalte, drifte, vedlikeholde og utvikle bygningen, ha nødvendig kunnskap om dets egenskaper. 13. desember inviterte vi høringsmøte om en ny standard for dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) av bygninger og tilhørende uteområder (NS 3456).

2017-12-14

Mer om Forslag til ny standard for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling - høringsmøte
 

NS 8176 Vibrasjoner og støt – Måling i bygninger av vibrasjoner fra landbasert samferdsel, vibrasjonsklasser og veiledning for bedømmelse av virkning på mennesker er nå revidert og kommet i ny utgave.

2017-12-12

Mer om Ny revidert utgave av NS 8176 om vibrasjoner fra samferdsel og vibrasjonsklasser
 

I høst og vinter har det kommet to nye standarder for faste brannslokkesystemer prNS-EN 15004-1:2016 og NS-EN 16750:2017.

2017-12-12

Mer om To nye standarder for faste brannslokkesystemer
 

Her får du et utvalg av nye og reviderte standarder og veiledninger som kom i 2017, og som er aktuelle for deg som jobber i bygg, anlegg og eiendomsbransjen.

2017-12-07

Mer om Nytt og nyttig for bygg, anlegg og eiendom i 2017
 

Standard Norge har fått ansvaret for en europeisk arbeidsgruppe som skal utvikle et digitalt format for produktinformasjon.

2017-11-15

Mer om Smart CE-merking av byggevarer
 

Standard Norge har nylig utgitt en veiledning til NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner. Veiledningen gir støtte ved utarbeidelse av beskrivelser og vil bidra til at de blir bedre, gi færre uklarheter og dermed redusere faren for konflikt mellom tilbyder og oppdragsgiver. Denne veiledning og NS 3420 som bidrag til digitalisering av byggenæringen ble presentert på et frokostmøte 2. november.

2017-11-02

Mer om NS 3420 - gode beskrivelser for framtidens byggenæring
 

Kjell Ivar Bakkmoen, Sykehusbygg HF, ble mandag 30. oktober tildelt "SO certificate of appreciation", og takket av etter 11 år som leder for den internasjonale standardiseringskomiteen innenfor BIM, ISO/TC 59/SC 13. Dette er en anerkjennelse fra ISO for den store innsatsen han har lagt ned i utviklingen av internasjonale standarder for BIM.

2017-10-31

Mer om Kjell Ivar Bakkmoen hedret for sin innsats i ISO
 

Hvordan skal klimagassberegninger for bygninger utføres? En ny Norsk Standard, NS 3720, som er på høring i november og desember vil gi en metode for dette.

2017-10-31

Mer om Klimagassberegninger for bygninger
 

I Norge er det lange tradisjoner for å sette opp bygg i tre, og opp gjennom årene er det bygget opp mye kompetanse på området. Hittil har vi ikke hatt felles spilleregler for utførelse, men nå har vi fått en Norsk Standard, NS 3516, for nettopp utførelse av lastbærende trekonstruksjoner.

2017-10-26

Mer om Ny standard for bygging i tre
 

Standard Norge gratulerer Ole-Herman Bjor fra Norsonic AS med Kongens fortjenstmedalje.

2017-10-24

Mer om Fikk Kongens heder for standardisering
1 2 3 4 5 > »