Del av bryggen i Bergen

Forbedring av energiytelse i historiske bygninger

Den norske bygningsmassen er en viktig kulturell og materiell ressurs. Mange bygninger har kulturminneverdi på grunn av historiske, arkitektoniske eller kulturelle forhold. Standarden NS-EN 16883 Bevaring av kulturminner - Veiledning for forbedring av historiske bygningers energiytelse gir veiledning for forbedring av energiytelsen i disse bygningene.

Hensikten med standarden er å redusere energibehovene og klimagassutslippene uten uakseptabel påvirkning på bygningenes kulturhistoriske verdi. Den utfyller eksisterende standarder om bygningers energiytelse generelt ved kun å ta for seg det som er spesielt for historiske bygninger, og ved å vise hvordan eksisterende standarder kan anvendes.

Standarden er rettet mot eiere, myndigheter og fagfolk som er involvert i restaurering og renovering av historiske bygninger. Standarden bidrar til bærekraftig forvaltning av disse ved at tiltak som forbedrer energiytelsen og reduserer utslipp av klimagasser integreres i restaurering. Standarden finnes både i norsk og engelsk versjon.

Sist oppdatert: 2018-10-30

NS-EN 16883:2017

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Bevaring av kulturminner - Veiledning for forbedring av historiske bygningers energiytelse

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16883:2017

Standard

NOK 1 235,00 (eks. mva)

Bevaring av kulturminner - Veiledning for forbedring av historiske bygningers energiytelse

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang