Norge posisjonerer seg i viktig europeisk arbeid innenfor betong

Etter spennende avstemninger overtar Norge nå det prestisjetunge vervet som leder av den viktigste betongkomiteen i den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN. Standard Norges Vivian Meløysund vil bli prosjektleder for arbeidet.

Jacob Mehus

Jacob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge.

– Vi er veldig stolte av at CEN og våre europeiske søsterorganisasjoner har vist oss denne tilliten, og at norsk betongbransje har så sterk posisjon internasjonalt. Nå vil norsk betongbransje få enda større innflytelse, noe aktørene vil kunne dra nytte av markedsmessig. I en nylig publisert nordisk undersøkelse sier respondentene at det nettopp er markedsadgang som er den viktigste grunnen til at de bruker standarder, understreker administrerende direktør Jacob Mehus i Standard Norge. 

Han legger til at dette nå er den tredje bygg-komiteen i CEN Norge har ledelsen i. Samtidig leder Norge ISOs byggkomité ISO/TC 59 og en rekke andre underkomiteer og arbeidsgrupper på byggområdet.

– Norsk Betongforening syns det er gledelig at Standard Norge har blitt tildelt ledelsen av flere komiteer i CEN knyttet til de fleste standardene på betongområdet. Betongforeningen mener det er viktig av vi som bransje engasjerer oss i dette arbeidet og dermed påvirker rammene for produksjon av betong og utførelse av betongarbeider. Det arbeidet som gjøres nå, vil legge premissene for bransjen i 10-20 år framover, sier styreleder i Norsk Betongforening, Eivind Heimdal fra Veidekke Entreprenør.

I tillegg til å overta ledelsen for hovedkomiteen CEN/TC 104 Concrete and related products (overordnet ansvar for de fleste standardene for betongproduksjon, utførelse og prøving), har Standard Norge fått prosjektledelsen for én ny underkomité og én arbeidsgruppe i CEN/TC 104:

  • CEN/TC 104/SC 1 Concrete - Specification, performance, production and conformity (ansvar for NS-EN 206 Betong – Spesifikasjon, egenskaper, framstilling og samsvar og prøvingsstandarder)
  • CEN/TC 104/SC 1/WG 1 Exposure Resistance Classes (RC) (implementerer nytt bestandighetskonsept for betong)

Fra før har Norge ledelsen i underkomiteen CEN/TC 104/SC2 Execution of concrete structures (ansvar for NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjoner).

Klima og bestandighet

Vivian Meløysund

Vivian Meløysund, prosjektleder i Standard Norge.

Hovedkomiteen har i tillegg ansvaret for ytterligere to underkomiteer og syv arbeids-/ og ad-hoc-grupper. Alt-i-alt er det 21 arbeids- eller ad-hoc-grupper som er registrert i hovedkomiteen eller dens underkomiteer. Det finnes omkring 400 standarder innenfor betongområdet, og rundt 170 av disse utvikles i CEN/TC 104. Komiteen har medlemmer fra 29 europeiske land. 

Standard Norges Vivian Meløysund ser fram til å ta fatt på arbeidet, og ønsker flere norske eksperter velkommen. Hun trekker fram mer miljøvennlige betonger med redusert CO2-avtrykk og prosjektering av bestandighet som viktige temaer komiteen vil jobbe med framover. 

Sterk nordisk støtte

Den tyske standardiseringsorganisasjonen DIN informerte i januar om at de ikke lenger kunne ha ansvaret for de tre europeiske standardiseringssekretariatene, og etter møter med norsk betongbransje søkte Standard Norge om å få overta alle tre sekretariatene i april. 

Avstemmingene i CEN ble avsluttet i begynnelsen av august, og Norge fikk blant annet god støtte fra de andre nordiske landene. Standard Norge er i dialog med den tyske standardiseringsorganisasjonen DIN, som nå har lederskapet, for å avtale overtakelsestidspunkt. Sannsynligvis blir dette rundt 1. desember 2018.

Norge har allerede mange eksperter med i internasjonalt standardiseringsarbeid innenfor betong, totalt cirka 35 stykker. Mange er aktive i Norsk betongforening og Norsk forening for betongrehabilitering som har gitt økonomisk støtte til prosjektet så langt. Flere viktige bransjeorganer og støttespillere er også kommet på banen.

Er du interessert i standardiseringsarbeidet som foregår på betongområdet, kontakt Standard Norges prosjektleder Vivian Meløysund

Sist oppdatert: 2018-09-20