Komite ved møtebord

Vil du være med å sette standarden for bærekraftige anskaffelser i BAE-sektoren?

Arbeidet med en Norsk Standard for bærekraftige anskaffelser innenfor BAE-sektoren starter i januar. Standard Norge rekrutter nå fagpersoner til komitearbeidet.

Anskaffelser er et viktig virkemiddel for virksomheter som ønsker å opptre ansvarlig og bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. Offentlige og private anskaffelser utgjør en stor del av klimafotavtrykket i Norge, og offentlig sektor er pålagt å redusere miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger ved sine anskaffelser. 

Standard Norge inviterer nå virksomheter som ønsker å delta i utvikling av en Norsk Standard for bærekraftige anskaffelser i BAE-sektoren, til et oppstartsmøte for å etablere en standardiseringskomite og igangsette arbeidet med en standard (SN/K 376 Bærekraftige anskaffelser innenfor BAE-sektoren). Vi henvender oss til myndigheter, næringsaktører, forskjellige organisasjoner og foreninger og forskningsmiljøer/universitet og høgskoler og ber virksomhetene oppnevne representanter til komiteen.

Det er utarbeidet et forslag til mandat for komiteen. Ved oppstart skal komiteen gå gjennom mandatatet og gjøre nødvendige tilpasninger.

Er du interessert?

Standarden utarbeides av en komite med eksperter innenfor relevante interesseområder. Det arbeides i en konsensus-prosess, slik at standarden blir et resultat av enighet og ikke favorisere en interesse eller en part. Ekspertene deltar med sin frivillige tid/ betalt av arbeidsgiver. Standard Norge stiller med prosjektleder og ivaretar en nøytral og troverdig prosess og videre vedlikehold av standarden etter utgivelse.

Vil du være med å sette standarden for bærekraftige anskaffelser innenfor BAE-sektoren? Meld din interesse til Marianne T. Werner. Første møte er planlagt 17. januar.

Sist oppdatert: 2019-01-08