Foto: Sesilie Halland

Årets bestselgere innen bygg, anlegg og eiendom

Vi har rangert 2019s bestselgende standarder, blanketter, standardsamlinger og kurs innen bygg, anlegg og eiendom.
Sjekk listen og se om det er noe du mangler!

 

5 mest solgte kurs, BAE

 1. NS 8407 Totalentreprise
 2. NS 3935 Integrerte bygningsinstallasjoner
 3. NS 8405 og NS 8406 Norske bygge- og anleggskontrakter
 4. Samspillsentreprise
 5. NS 3420 Praktisk bruk og rettspraksis

Se oversikt over våre kurs.

 

5 mest solgte byggesaksblanketter

 1. Byggesaksblankett 5181:2016 Erklæring om ansvarsrett
 2. Byggesaksblankett 5148:2016 Samsvarserklæring
 3. Byggesaksblankett 5185:2016 Gjennomføringsplan
 4. Byggesaksblankett 5149:2016 Kontrollerklæring med sluttrapport
 5. Byggesaksblankett 5154:2015 Nabovarsel, Gjenpart nabovarsel og kvittering.

 

10 mest solgte byggblanketter

 1. Byggblankett 8406 A:2008 Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider
 2. Byggblankett 8407 A:2011 Formular for kontrakt om totalentreprise
 3. Byggblankett 8405 A:2008 Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider
 4. Byggblankett 8401:2010 Formular for kontrakt om prosjekteringsoppdrag
 5. Byggblankett 8402:2011 Formular for kontrakt om rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid
 6. Byggblankett 3427:2019 Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført
 7. Byggblankett 8417 A:2011 Formular for kontrakt om totalunderentreprise
 8. Byggblankett 8430 A:2009 Overtakelsesprotokoll - Næringsforhold
 9. Byggblankett 8415 A:2008 Formular for underentreprisekontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider
 10. Byggblankett 8416 A:2008 Formular for forenklet underentreprisekontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider

 

10 mest solgte standardsamlinger, BAE 

 1. Byggesaksblanketter – Alle Byggesaksblanketter
 2. Juridiske standarder for bygg og anlegg
 3. NS 3420 Samling – Komplett
 4. NS 3420 Samling for Grunn- og terrengarbeider 
 5. NS 3420 Samling for Bygg og anlegg
 6. Eurokode 0 + 1
 7. NS 3420 Samling for Tømrerarbeider 
 8. Eurokode 2
 9. NS 3420 Samling for Elektro
 10. Eurokode 7

 

25 mest solgte standarder, BAE 

 1. NS 8405:2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt
 2. NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser
 3. NS 8406:2009 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt
 4. NS 3960:2019 Brannalarmanlegg - Prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold
 5. NS 3451:2009 Bygningsdelstabell
 6. NS 8417:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalunderentrepriser
 7. NS 8402:2010 Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid
 8. NS 8401:2010 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag
 9. NS 8175:2012 Lydforhold i bygninger - Lydklasser for ulike bygningstyper
 10. NS 3940:2012 Areal- og volumberegninger av bygninger
 11. NS-EN 13670:2009+NA:2010 Utførelse av betongkonstruksjoner
 12. NS 8415:2008 Norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførelse av bygge- og anleggsarbeider
 13. NS 11001-1:2018 Universell utforming av byggverk - Del 1: Arbeids- og publikumsbygninger
 14. NS 3910:2015 Brannmateriell - Vedlikehold av håndslokkere
 15. NS 3420-1:2014 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del 1: Fellesbestemmelser
 16. NS 3450:2014 Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg - Redigering og innhold
 17. NS-EN 12845:2015 Faste brannslokkesystemer - Automatiske sprinklersystemer - Dimensjonering, installering og vedlikehold 
 18. NS-INSTA 800-1:2018 Rengjøringskvalitet - Del 1: System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet
 19. NS 8416:2009 Forenklet norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførelse
 20. NS-EN 206:2013+A1:2016+NA:2017 Betong - Spesifikasjon, egenskaper, framstilling og samsvar
 21. NS 3424:2012 Tilstandsanalyse av byggverk - Innhold og gjennomføring
 22. NS 11001-2:2018 Universell utforming av byggverk - Del 2: Boliger
 23. NS 3405:1984 Bestemmelser om regulering av kontraktssum for bygg og anlegg på grunn av endringer i lønninger, priser, sosiale utgifter m.v.
 24. NS 6450:2016 Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjon
 25. NS 3453:2016 Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt

Sist oppdatert: 2019-10-29