Park med vanndam
Foto: Hanne Wells/ Standard Norge

Blågrønn faktor – ny Norsk Standard på høring

Den nye standarden skal bidra til gode, klimatilpassede uterom med vegetasjon og vann. Norsk Standard for blågrønn faktor er nå på høring.

Med Norsk Standard for blågrønn faktor (BGF) vil det bli enklere for kommuner å stille krav om klimatilpasninger i nye byggeprosjekter. I byggeprosjekter finnes det et bredt spekter av virkemidler for et sunnere utemiljø og klimatilpasning, men de blir ikke alltid valgt. Blågrønn faktor (BGF) skal bidra til at det oftere velges naturbaserte løsninger.

Verktøy for planlegging

Den nye standarden skal bidra til bedre håndtering av overvann og bevaring, forbedring og opparbeidelse av vegetasjon. Beregningsmetoden i standarden kan brukes i tidlig detaljplanlegging av et byggeprosjekt. Standarden inneholder veiledning for å sette et nivå for blågrønn faktor i et planarbeid eller en kontrakt. Et spesifikt krav til blågrønn faktor gir føringer for bruk av åpen overvannshåndtering og vegetasjonselementer uten å angi spesifikke løsninger. Dermed kan arkitekt og landskapsarkitekt bruke kravet for å planlegge «grønnere bygg» og flerfunksjonelle uteområder som kan håndtere villere og våtere klima. 

Lik praksis

I dag foreligger flere versjoner av blågrønn faktor. For å sikre enhetlig bruk av virkemiddelet, har vår standardiseringskomite jobbet med et forslag til en ny Norsk Standard. Resultatet er standarden NS 3845 for blågrønn faktor som er tilpasset norsk klima og forhold. Arbeidet startet for et år siden.

Si din mening

Standarden ligger nå tilgjengelig i vårt høringssystem og det er mulig å legge inn kommentarer fram til 29. oktober 2019.

Etter planen kan ferdig standard være tilgengelig ved årsskiftet. Har du spørsmål, kan du kontakte Standard Norges prosjektleder Hanne Wells.

Standarder på høring

Sist oppdatert: 2019-09-18