Bruk av heis til evakuering - høringsmøte

Standard Norge har nå på offentlig høring en ny Norsk Standard for bruk av heis til evakuering – NS 3807. Fredag 6. desember inviterte vi til frokostmøte hvor høringsforslaget prNS 3807 ble presentert. Her kan du finne presentasjonene fra møtet.

Kravene for tilgjengelighet i bygninger for alle – inklusive personer med nedsatte funksjonsevne – er stadig økende. At flere brukergrupper får tilgang, medfører også skjerpede krav til løsninger for evakuering.

Dersom brannalarmen utløses, skal en heis tilfredsstille krav i standarden i NS-EN 81-73 Heisers virkemåte i tilfellet brann. Dette innebærer blant annet at heisen går til sikker stopp. Bestemmelsene i NS 3807 er tenkt benyttet til å etablere en presis angivelse av det tidspunkt hvor utløst brannalarmanlegg skal gi heisen signal om sikker stans.

Standarden definerer områder rundt en heis som overvåkes av et automatisk brannalarmanlegg. Disse områdene benevnes som sikker heissone. En sikker heissone kan etableres som et fysisk område som omsluttes av vegger og overvåkes av et automatisk brannalarmanlegg, eller som et logisk område hvor brannalarmanlegget ivaretar overvåking av skillet mellom sikker sone og områdene rundt.

Ved å etablere slike sikre heissoner oppnår man at mange heiser kan være i drift i noe lengre tid enn dagens praksis tillater, og at heisen kan brukes til evakuering i denne ekstra tiden. Dette innebærer at for svært mange bygg i Norge vil det gi økt kapasitet til evakuering, og det gjør det lettere å evakuere personer med nedsatt funksjonsevne.

Høringsforslaget kan lastes ned via vårt system «Høring på nett».

Innlegg

  • Bakgrunn og prosess med nye standarden, NS 3807
    Knut Løe, Standard Norge
  • Standardens oppbygging
    Jarl Tonning, NOKAS AS og leder av arbeidsgruppen som har utarbeidet høringsforslaget
  • Universell utforming i standardisering og det videre arbeidet med handlingsplaner for universell utforming (muntlig presentasjon)
    Olav Bringa, seniorrådgiver, Kulturdepartementet

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder Knut Løe.

Sist oppdatert: 2019-12-10