Person som mopper et hvitt gulv

Flunkende ny standard for renholdstjenester er på høring

En helt ny standard for beskrivelsestekster for renholdstjenester er nå på offentlig høring. Standarden skal være et verktøy for anbudsbeskrivelse, prising, oppfølging og kvalitetssikring av renholdstjenester.

En bredt sammensatt standardiseringskomité har arbeidet fram en ny måte å beskrive renholdstjenester på, og dette har blitt til standarden NS 6420-ZR Beskrivelsestekster for fasilitetstjenester - Del ZR Renhold.

NS 6420 – en ny serie standarder basert på NS 3420

Denne nye standarden er første i en helt ny serie, NS 6420-serien som alle vil være beskrivelsestekster for fasilitetstjenester. Standarden bygger på den anerkjente NS 3420-serien for beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner. NS 3420 tar primært for seg byggefasen og er et svært viktig verktøy for så sikre like beskrivelser, rettferdige anbudskonkurranser og forutsigbar kvalitet.

Utnytte erfaringene

Ved å overføre denne metodikken til renholds- og driftstjenester, eller fasilitetstjenester som det også kalles, er ønsket å få med de gode erfaringene fra byggefasen over i driftsfasen.

NS 6420 er beregnet til bruk i forbindelse med beskrivelse, prising oppfølging og kvalitetssikring av fasilitetstjenester. Detaljbeskrivelser etter standarder i denne serien er tenkt til bruk i prisforespørsler. Standardene kan brukes som grunnlag for anbud med enkelttjenester eller en kombinasjon av tjenester. Standarden har en form som skal forenkle overføring av informasjon digitalt.

Sammenheng med andre standarder for renhold

NS 6420-ZR forholder seg til de andre standardene som allerede finnes på dette området og er ment å komplementere disse:

Anskaffelse
INSTA 810

 

Pil mot høyre

 

Kontrakt
NS 8431

 

Pil mot høyre

 

Beskrivelse av tjeneste
NS 6420-ZR

 

Pil mot høyre

 

Måling av kvalitet
INSTA 800

Målgruppen er eiere og forvaltere av bygg som ikke selv har fagkompetanse innenfor det aktuelle tjenesteområdet. Standarden er derfor tilpasset virksomheter som kan trenge veiledning for å beskrive renholdstjenester i henhold til bransjepraksis.

Det er planlagt å utvikle et digitalt hjelpemiddel som innkjøper kan bruk for å beskrive tjenestene sine. Målet er at dataen skal kunne overføres til oppdragsgivers eller leverandørens driftssystem og kvalitetssikringssystem.

Høringen varer til 10. september 2019. Last ned dokumentet og gi eventuelle høringskommentarer på gratistjenesten "Standarder på høring".

For spørsmål ta kontakt med prosjektleder Hanne G. Wells.

Sist oppdatert: 2019-07-08