Mann som jobber med slagborr mot en betongvegg
Foto: Thomas Ulrich/Pixabay

Gir vibrasjonsdempende vernehansker beskyttelse mot hånd-arm-vibrasjoner?

Vibrasjonsdempende hansker har vært et aktuelt tema den siste tiden både innenfor standardisering og forskning. Den europeiske standarden for laboratoriemåling av vibrasjonsisolerende egenskaper av materialer som kan brukes i vernehansker, NS-EN ISO 10819 fra 2013, var til vurdering for revisjon i 2018. Den er kritisert for ikke å resultere i god nok bedømmelse av vibrasjonsdempende egenskaper av vernehansker. Dette støttes av forskning som har pågått i Norge.

Den beskyttende effekten av vibrasjonsdempende hansker ansees av mange fagmiljøer å være minimal. Ved vurderingen av NS-EN ISO 10819 stemte Norge for revisjon. Storbritannia stemte for å trekke tilbake standarden med begrunnelsen av at hansker som er testet etter metoden, gir normalt ingen beskyttelse mot hånd-arm-vibrasjoner, men tvert imot kan øke risikoen for vibrasjonsoverføring til fingrene.

I standarden informeres det om at vibrasjonsdempende hansker ikke kan forventes å ha effekt ved bruk av verktøy som har en arbeidsfrekvens på 150 Hz eller lavere. Få er klar over denne begrensningen. Dette er problematisk fordi det finnes mye håndverktøy med arbeidsfrekvenser under 150 Hz og med svært høye vibrasjonsnivåer.

Hva viser forskningen i Norge?

I 2016 oppgav om lag 5 % av alle yrkesaktive at de i sitt daglige arbeid var utsatt for hånd-arm-vibrasjoner en fjerdedel av arbeidsdagen eller mer. Eksponeringen er mest vanlig blant menn (9 % vs. 1 % blant kvinner). Andelen utsatt er høyest i de yngste aldersgruppene (17-34 år), og i gruppen med utdanning på videregående nivå eller lavere, se faktaboks.

Det finnes imidlertid per i dag ingen gode tall på omfanget av sykdommer/skader pga. slike vibrasjoner (HAVS). En indikasjon kan likevel være at antallet utredninger med mistanke om HAVS er økende ved de arbeidsmedisinske avdelingene i Norge. Siden 2017 er det rapportert ca. 150 vibrasjonssaker årlig. Økende rapportering skyldes sannsynligvis økt bruk av håndholdte vibrerende verktøy i nyere tid og mer oppmerksomhet rundt faren for skader. Ser vi til Sverige er tallet på skader der mellom 600-1100 per år. Dette kan tyde på at vi har en underrapportering av HAVS i Norge.

Figur som viser hvilke yrkesgrupper som er utsatt for vibrasjoner

Figur 1 Det er typisk yrkesgrupper innenfor næringene bygge-/anleggsvirksomhet og bilverksteder/motorvognhandel som i størst grad oppgir å være utsatt for vibrasjoner. Typiske kilder til hånd-arm-vibrasjoner er håndholdte arbeidsredskap som slipemaskiner, slagdrill, trykkluftbor, meiselmaskiner og motorsager

Beerenberg og Sinus (nå fusjonert med Brekke og Strand Akustikk as) gjennomførte i 2016, med finansiering fra NHOs Arbeidsmiljøfond, en større studie hvor en så på den reelle vibrasjons­dempingen til ulike hansker. Målet var å identifisere hvilke hansker som har effekt til hvilke typer verktøy. Det finnes ingen standardisert metode for feltmåling av dempingseffekten til hansker. Det ble derfor valgt å legge mange av prinsippene som er beskrevet i NS-EN ISO 10819:2013, til grunn for målingene som ble utført, men med nødvendige tilpasninger.  

Totalt ble 13 ulike typer hansker fra hele Europa testet, og 12 av disse var markedsført som vibrasjonsdempende. Målingene ble utført med treaksial akselerometer festet til en adapter, i samsvar med NS-EN ISO 10819:2013, som er tilpasset til å ligge i håndflaten. Plasseringen anses i hovedsak å være i tråd med anvisningene gitt i NS-EN ISO 5349-2 om praktisk veiledning for måling på arbeidsplassen.  

I studien ble det utført flere tusen målinger. Hver av disse målingene angir verdier for tre akseretninger, og for 49 oktavbånd i hver akseretning. Dette gir en enorm mengde kombinasjoner som må analyseres for å finne gjennomsnittlig dempingsverdi. I databasen som er tilgjengelig på http://hansker.sinusas.no, kan man finne detaljerte måleresultater for hvilken kombinasjon man måtte ønske av hanske og verktøy.

Tabellen viser ulike kombinasjoner av hansker og verktøy og hvilken demping hanskene gir når en legger 90-prosentilen til grunn. Som en kan se, kan en stor del av hanskene gi forsterkning av vibrasjoner fra de ulike verktøyene. Spesielt gjelder dette verktøy som opererer i lavere frekvensområder.

Tabell som viser dempingsverdier for ulike håndholdte verktøy

Tabell 1 med dempingsverdier for ulike håndholdte verktøy og vibrasjonsdempende hansker

Praktiske vurderinger om vernehansker og brukstid for vibrerende håndholdte verktøy

Studien viser at dersom en kun bruker de gjennomsnittlige dempingsverdiene, og ikke tar hensyn til usikkerhet, vil man i de fleste tilfellene ha en positiv effekt ved bruk av hansker. Kun i få tilfeller kan hanskene forsterke vibrasjonsnivået inne i håndflaten. Det kan derfor anbefales å bruke vibrasjonsdempende hansker så lenge brukerne opplever å ha nytte av dem.

Studien omfattet ikke detaljerte opplysninger om hanskenes oppbygning. Det ble heller ikke undersøkt om hanskens demping er temperaturavhengig. Mye av arbeidet med håndholdte vibrerende verktøy foregår utendørs og tidvis i temperaturer langt under romtemperatur. Det kan derfor være ønskelig å forsøke å finne ut mer om hvilke typer hansker som virker best mot ulike påvirkninger. Hva skal til for å lage en god hanske? Vil det være mulig å lage bedre hansker dersom de ble utformet for bestemte formål, frekvensområder eller temperaturer, og ikke for å tilfredsstille krav definert for et stort frekvensområde slik målestandarden legger opp til?

(Denne artikkelen er skrevet av Linda Aumo, Beerenberg og Iiris Turunen-Rindel, Standard Norge, og har vært på trykk i HMS-magasinet nr. 1-2019.)

Sist oppdatert: 2019-03-26

NOK 893,00 (eks. mva)

Mekaniske vibrasjoner - Måling og bedømmelse av hvordan håndoverførte vibrasjoner virker inn på mennesker - Del 1: Generelle krav (ISO 5349-1:2001)

SpråkNorskUtgave: 1 (2001-12-06)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Mekaniske vibrasjoner og støt - Hånd-arm-vibrasjoner - Metode for måling og vurdering av vibrasjonsoverføring via hansker ved håndflaten (ISO 10819:2013)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 893,00 (eks. mva)

Mekaniske vibrasjoner - Måling og bedømmelse av hvordan håndoverførte vibrasjoner virker inn på mennesker - Del 2: Praktisk veiledning for måling på arbeidsplassen (ISO 5349-2:2001)

Språk: en/noUtgave: 1 (2001-12-06)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Endringsblad A1 - Mekaniske vibrasjoner - Måling og bedømmelse av hvordan håndoverførte vibrasjoner virker inn på mennesker - Del 2: Praktisk veiledning for måling på arbeidsplassen (ISO 5349-2:2001/Amd 1:2015)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang