To kvinner rekker opp hånden på møte

Si din mening om NS 3420 Bygningsautomatisering og sikkerhet

NS 3420, del BO, er nå lagt ut på høring. Legg inn dine innspill og kommentarer innen 11. mars.

I en tid hvor etablerte teknologier stadig oftere møter nye løsninger og teknologier, for eksempel i smarte hus, øker behovene for sømløs systemintegrasjon av fagene VVS, elektroteknikk, automatiseringsteknikk, elektronikk og IKT. Stadig nye løsninger og applikasjoner utvikles, og da vil det være avgjørende at nærings-/ yrkes- og formålsbyggenes tekniske installasjoner er korrekt og komplett utført.  

Det er krevende å utarbeide tilbudsgrunnlag (kravspesifikasjoner) som både hensynstar ønskede funksjoner, prosjektspesifikke krav og samtidig åpner for innovasjon og leverandørenes ulike teknologier. Dette blir enklere med de nye beskrivelsestekstene i NS 3420.  

Ditt bidrag

Vi håper at du tar deg tid til å studere forslaget og tar svært gjerne imot dine høringsinnspill/kommentarer innen 11. mars 2019.

Her finner du høringsforslaget

Beskrivelsestekstene for Systemer for bygningsautomatisering og -sikkerhet blir en av flere deler innenfor elektro som kommer i reviderte utgaver i 2019. Har du spørsmål om disse delene, som var på høring i 2018, ta gjerne kontakt med prosjektleder Merete Fadler.

Høringsmøte

5. mars arrangerer vi høringsmøte om denne nye delstandarden.  Der får du høre mer om hva NS 3420 - BO inneholder og møte noen av dem som har skrevet den.

Les mer og meld deg på

Omfang

Den nye standarden favner bredt og skal ivareta systembeskrivelser, funksjoner, enkeltkomponenter med å kunne beskrive så vel automatiseringssystemer for lys, inneklima, solavskjerming, vinduer, dørmiljøer, sikkerhetsfunksjoner som brannovervåking og varsling, innbrudds overvåkning og varsling, adgangskontroll, intern-TV, nødlys mm.

Den omfatter også ytelser om detaljering, programmering, levering, montasje, test og igangkjøring. 

Komiteen

Denne nye delstandarden innenfor NS 3420 Beskrivelsestekster er utviklet av komiteen SN/K 433 med representanter fra Cowi AS, Entra Eiendom AS, Erichsen&Horgen AS, GK Inneklima AS, Integra, Rambøll Norge AS, Schneider Electric Norge AS, Siemens AS og Statsbygg. 

Sist oppdatert: 2019-02-22