Kor og orkester på scenen i stor konsertsal
Foto: Manuel Nageli/ Unsplash

Revidert Norsk Standard for lydklasser lansert

En av de viktigste standardene innenfor akustikk og støy ble lansert 20. september. I den nye utgaven av lydklassestandarden, NS 8175, har vi gjort en rekke endringer og avklaringer som bransjen har pekt på. På lanseringsmøtet var det presentasjoner om de ulike endringene og hvordan standarden kan brukes.

NS 8175 Lydforhold i bygninger - Lydklasser for ulike bygningstyper inneholder grenseverdier for lydforhold for de fleste typer bygningene som for eksempel boliger, arbeids- og publikumsbygg, sykehus, pleieinstitusjoner, skoler, barnehager, overnattingssteder og kontorbygg. Byggteknisk forskrift (TEK 17) angir funksjonskrav til lydforhold i bygninger og henviser til standardens forrige utgave fra 2012. Den nye utgaven kan også tilknyttes til TEK17 dersom bygningsmyndighetene bestemmer det.

Viktige endringer i standarden handler blant annet om utvidelse av grenseverdier for boliger og lydforhold i uteoppholdsarealer.

Opptak av lanseringsmøtet

Frokostmøtet ble streamet, og du kan se klipp fra opptaket under de ulike programpostene.

Program og presentasjoner

Mer informasjon

Dersom du ønsker å vite om om standarden eller arbeidet som skjer innenfor akustikk, kan du kontakte prosjektleder Iiris Turunen-Rindel.

Sist oppdatert: 2019-10-21

NS 8175:2019

Standard

NOK 893,00 (eks. mva)

Lydforhold i bygninger — Lydklasser for ulike bygningstyper

SpråkNorskUtgave: 1 (2019-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang