Kontorbygninger
Foto: Merete Holmen Murvold

Standarden kan kjøpes nederst på siden

Standarden for vedlikeholdsterminologi – nå på norsk

Den viktige standarden NS-EN 13306 som kom på engelsk i 2017, er nå oversatt til norsk. Standarden innholder 138 termer innenfor vedlikehold, og alle definisjoner er både på norsk og engelsk.

NS-EN 13306 definerer hele begrepsapparatet innenfor vedlikehold til bruk innenfor alle sektorer og bransjer, og angir generiske termer og definisjoner for de tekniske, administrative og ledelsesrelaterte sidene ved vedlikehold.

Felles definisjon gir god samhandling

Vedlikehold utgjør et vesentlig bidrag til en enhets driftssikkerhet. Det kreves korrekte og formelle definisjoner, noe som vil gi brukere av beslektede standarder en bedre forståelse av vedlikeholdstermene som brukes. Disse termene kan være særlig viktige for ordlyden i vedlikeholdskontrakter.

138 termer fordelt på 10 områder

Standarden inneholder 138 termer som f.eks. vedlikeholdsmål, vedlikeholdsstrategi, vedlikeholdsplan, driftssikkerhet, forbruksenhet, reservedel, sikringsreservedel, pålitelighet, vedlikeholdsvennlighet, tilgjengelighet, driftsbegrensninger og  funksjonskontroll.

Standarden inneholder også figurer som illustrerer begrepene og hierarkiet mellom dem og termene er sortert på områder som:

  • Grunnleggende termer
  • Egenskaper ved enheter
  • Svikt og hendelser
  • Feil og tilstander
  • Former for vedlikehold
  • Vedlikeholdsaktiviteter
Definisjon av vedlikehold

Alle termer er på både norsk og engelsk.

Hovedmål ved vedlikehold

Standarden er laget for å hjelpe vedlikeholdsledelsen å definiere en strategi etter følgende mål:

  • å sikre at enheten er tilgjengelig og fungerer som krevd, til optimale kostnader;
  • å vurdere sikkerheten, personene, miljøet og eventuelle andre obligatoriske krav forbundet med enheten;
  • å ta hensyn til enhver miljøpåvirkning;
  • å opprettholde enhetens holdbarhet og/eller kvaliteten på produktet eller tjenesten som er levert, samtidig som det tas hensyn til kostnadene.

Tyske og franske termer

Den engelske utgaven av NS-EN 13306 kom i 2017 og har de samme engelske termene som i den norske utgaven. I tillegg er termene også beskrevet på tysk og fransk.

Sist oppdatert: 2019-02-22

NS-EN 13306:2017

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Vedlikehold - Vedlikeholdsterminologi

SpråkNorskUtgave: 1 (2018-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 13306:2017

Standard

NOK 969,00 (eks. mva)

Vedlikehold - Vedlikeholdsterminologi

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang