2020 Nyheter

 

NS 3514:2020 skal gi aktørene i byggebransjen et verktøy for å unngå fuktrelaterte hendelser i utførelsesfasen og gi økt bevissthet på fuktsikker bygging.

2020-01-20

Mer om Ny standard for fuktsikker bygging
 

Standard Norge oppretter en komité som skal utvikle beskrivelsestekster for sikkerhetstjenester. Velkommen til informasjonsmøte 26. februar!

2020-01-13

Mer om Vil du være med å utvikle en ny Norsk Standard for sikkerhetstjenester?
 

NS 3420-T er revidert i 2019. Her finner du informasjon om de viktigste endringene. Endringene tydeliggjør standardens krav til ferdig behandlet overflate og gir bestiller et bedre grunnlag for å velge estetisk klasse.

2020-01-09

Mer om NS 3420-T – Endringer i 2019
 

Beskrivelsestekster for bygningsautomatisering og sikkerhet er i 2019 samlet i ny del i NS 3420: del YB.

2020-01-09

Mer om NS 3420-YB – Endringer 2019
 

NS 3420-U Rørinstallasjoner er revidert i 2019. Her finner du informasjon om de viktigste endringene. Det er blant annet lagt til flere beskrivelsestekster for innendørs og utendørs rørinstallasjoner.

2020-01-09

Mer om NS 3420-U – Endringer 2019
 

Elektrodelene i NS 3420 er revidert i 2019. Her finner du informasjon om de viktigste endringene som er gjort i NS 3420, delene W, X, BN og BQ.

2020-01-09

Mer om NS 3420-W, X, BN og BQ – Endringer 2019
 

NS 3420 kommer ut i sin helhet hvert år. I årets utgave er sju av delene revidert.

2020-01-09

Mer om Hva er nytt i NS 3420:2019?