NS 3420-T – Endringer i 2019

NS 3420-T er revidert i 2019. Her finner du informasjon om de viktigste endringene. Endringene tydeliggjør standardens krav til ferdig behandlet overflate og gir bestiller et bedre grunnlag for å velge estetisk klasse.

Klassebetegnelsene i den nye utgaven av NS 3420-T: 2019 er endret til K1, K2 og K3 (ny K3 erstatter gammel K4, ny K2 erstatter gammel K3 osv.). «Normal kvalitet» koblet til gammel klasse K3 er fjernet.

I forrige utgave av standarden var estetisk klasse K4, som inkluderer helsparkling, kun mulig å oppfylle på underlag av gipsplater med forsenkninger i alle plateskjøter. Dette betydde at mineralske overflater (betong, puss) først måtte lektes ut og kles med gipsplater for å oppnå estetisk klasse K4. I den nye utgaven kan klasse K3 (høyeste klasse) også beskrives for mineralsk underlag.

Ved bestilling av malebehandling etter NS 3420-T er det viktig at bestiller og utførende  avtaler hvilken estetisk klasse som skal leveres på de ulike flatene. I standarden finnes informasjon om anbefalte bruksområder samt behandlinger og forutsetninger for å oppfylle kravene i de ulike klassene (standardens tabell T3). Merk at standarden ikke stiller krav om at noen overflater skal leveres med en bestemt estetisk klasse.

Det er viktig å merke seg at gipsplatekledninger som skal behandles til estetisk klasse K3 (høyeste klasse), må være utført med forsenkninger i alle plateskjøter. For himlinger og høye vegger, der platene må skjøtes i høyden, betyr dette at gipsplater med forsenkninger på alle fire sider må benyttes.

Kravene knyttet til utseende for malebehandling iht. de estetiske klassene er i utgangspunktet uendret, men de er gjort tydeligere og presenteres på en ny og mer oversiktlig måte som vil gjøre kontroll av kravoppfyllelse enklere (standardens tabell T2).

Alle deler av NS 3420 er i 2019 omstrukturert for tilpasning til nytt digitalt format. Det er for eksempel innført fast nummerering for y-punkter.

Komiteen som har revidert standarden har bestått av medlemmer fra følgende virksomheter:

Akzo Nobel Coatings AS, ByggmaASA, Christiania Malermesterforretning AS, Gerflor Scandinavia AS, Gyproc AS, Jotun AS,Kulturdepartementet, Maler- og byggtapetsermestrenes landsforbund, Mapei AS, Multiconsult ASA, NorgipsNorge AS, Polyflor Nordic, Rolf Simpson AS, Saint-Gobain Byggevarer AS, Schwenke & Sønn AS, StiftelsenSINTEF, Sverresborg Malerservice AS, Tarkett AS.

Hvilke beskrivelsestekster finnes i de enkelte delene?

For spørsmål til NS 3420-T, kontakt prosjektleder Dag Hamre.

Les mer om hva som er nytt i 2019-utgaven av NS 3420


Sist oppdatert: 2020-01-17

NS 3420-T:2019

Standard

NOK 1 650,00 (eks. mva)

Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner — Del T: Maler- og beleggarbeider

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2019-12-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang