NS 3420-U – Endringer 2019

NS 3420-U Rørinstallasjoner er revidert i 2019. Her finner du informasjon om de viktigste endringene. Det er blant annet lagt til flere beskrivelsestekster for innendørs og utendørs rørinstallasjoner.

Med bakgrunn i erfaringer med 2016-utgaven av NS3420-U, er det avdekket behov for flere beskrivelsestekster for frakobling og tilkobling av ledninger for energibæring, kuldemedier, trykkluft, petroleumsprodukter, transport av løse masser, samt utendørs energibæring og petroleumsprodukter. Rørfordeler for gulv- og gatevarme samt ledninger for næringsstoffer er tatt med. Generelt er en rekke postgrunnlag korrigert og supplert. Punkt a) omfang og prisgrunnlag er en rekke steder revidert. Et kapittel for instrumentering er tatt med.

Alle deler av NS 3420 er i 2019 omstrukturert for tilpasning til nytt digitalt format. Det er for eksempel innført fast nummerering for y-punkter.

Komiteen SN/K 430 Rør- og sanitærinstallasjoner som har revidert standarden, har bestått av medlemmer fra Basal AS, Bærum Kommune, Dovre Entreprenør AS, Norconsult AS, Norsk Rørsenter, Rørentreprenørene Norge, OPAK AS, Pipelife Norge AS, ÅF Infrastruktur AS.

Hvilke beskrivelsestekster finnes i de enkelte delene?

For spørsmål til NS 3420-U, kontakt prosjektleder Kristoffer Jan Polak.

Les mer om hva som er nytt i 2019-utgaven av NS 3420

Sist oppdatert: 2020-01-10

NS 3420-U:2019

Standard

NOK 3 518,00 (eks. mva)

Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del U: Rørinstallasjoner

SpråkNorskUtgave: 1 (2019-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang