Våte planker som ligger utildekket.
Foto: JM

Ny standard for fuktsikker bygging

NS 3514:2020 skal gi aktørene i byggebransjen et verktøy for å unngå fuktrelaterte hendelser i utførelsesfasen og gi økt bevissthet på fuktsikker bygging.

Innbygging av fukt i konstruksjoner og andre fuktrelaterte hendelser i utførelsesfasen kan på et senere tidspunkt gi fuktskader med store økonomiske tap og helseplager for beboere og brukere.

NS 3514 vil gi aktørene i byggebransjen et verktøy for å unngå fuktrelaterte hendelser i utførelsesfasen samt gi økt bevissthet på fuktsikker bygging. Standarden inneholder krav knyttet til planlegging og gjennomføring for å unngå at fukt (i hovedsak nedbør) i utførelsesfasen av et byggeprosjekt skal føre til skader på materialer eller konstruksjoner. 

NS 3514 kan hjelpe:

  • bestiller til å kontraktsfeste fuktrelaterte krav til entreprenørs/utførendes gjennomføring av byggeprosessen;
  • entreprenør til å planlegge og utvikle interne rutiner for fuktsikker bygging;
  • entreprenør til å dokumentere kravoppfyllelse.

Standarden inneholder eksempler på rutiner som kan inngå i entreprenørens KS-system.

Sist oppdatert: 2020-01-24

NS 3514:2020

Standard

NOK 652,00 (eks. mva)

Fuktsikker bygging — Planlegging og gjennomføring

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2020-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 3511:2014

Standard

NOK 818,00 (eks. mva)

Måling av relativ fuktighet (RF) i betong

SpråkNorskUtgave: 1 (2014-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 3512:2014

Standard

NOK 794,00 (eks. mva)

Måling av fukt i trekonstruksjoner

SpråkNorskUtgave: 1 (2014-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang