Sikkerhetsvakt sitter og følger med på flere dataskjermer
Foto: Istock

Vil du være med å utvikle en ny Norsk Standard for sikkerhetstjenester?

Standard Norge oppretter en komité som skal utvikle beskrivelsestekster for sikkerhetstjenester. Velkommen til informasjonsmøte 26. februar!

Er dette noe din virksomhet bør være med på? Standard Norge ønsker både store og små tilbydere og brukere av sikkerhetstjenester velkommen til å delta i arbeidet.

Bakgrunnen for standardiseringsprosjektet

Det er mange virksomheter som i dag benytter sikkerhetstjenester. Dette omfatter blant annet vakthold, sikkerhet, sikring og kombinasjon av teknologi og fysisk tilstedeværelse og beredskapstjenester. For å få en effektiv og god anbudskonkurranse ved innkjøp av slike tjenester, er det smart at innkjøper og tilbyder snakker samme språk, har lik forståelse av hva som ligger i de ulike tjenestene, og hva virksomheten faktisk etterspør i sitt anbud. 

Hva skal komiteen gjøre?

Den nye standardiseringskomiteen, som får navnet SN/K 377, skal lage en Norsk Standard som kan benyttes som beskrivelsestekster ved innkjøp av sikkerhetstjenester. Standarden skal gi klarhet i hva som etterspørres i en anbudskonkurranse og etterfølgende avtale med sikkerhetstjenesteleverandøren. Komiteen skal blant annet se på hvordan tjenestene beskrives i dag, hva som er en god og dårlig beskrivelse og hva som må beskrives i et anbud eller en utlysning. Standarden skal kunne benyttes ved kjøp av vakt- og sikkerhetstjenester, hvor Standard Norge allerede tilbyr kontraktsstandarder. 

Les mer om standarder for vakt- og sikkerhetstjenester

Hvem er målgruppen?

Målgruppen for standarden er små og store tilbydere av sikkerhetstjenester og virksomheter som benytter sikkerhetstjenester. 

Velkommen til informasjonsmøte!

Tid: 26. februar 2020 kl. 09.00 - 11.00
Sted: Standard Norges lokaler i Mustads vei 1 på Lilleaker i Oslo (se vår reisebeskrivelse
Påmeldingsfrist: 20. februar 

På møtet vil Standard Norge informere om bakgrunnen for prosjektet, vår rolle og hvordan arbeidet videre gjennomføres.

Ta kontakt med Standard Norges prosjektleder Sofie Ivara Nicolaissen for påmelding og deltakelse på møtet.

Sist oppdatert: 2020-01-14