Elektro

 

Flere av NEKs komiteer har vært meget aktive det siste året. Det skyldes blant annet arbeidet med utgivelse av nye eller reviderte normsamlinger eller standarder. I løpet av våren/forsommeren vil det komme en rekke nye standarder som vil bli viktige i bransjen.

2014-01-31

Mer om En vår full av nyheter fra NEK!
 

Det arbeides nå med en teknisk spesifikasjon som vil gjøre problematikken rundt pc ladere enklere, da alle kan bruke samme type lader. Ny standard for ombyttbare strøm-omformere/ladere for bærbare datamaskiner er snart ferdig.

2014-01-31

Mer om En glad-nyhet for PC brukere, ombyttbare strøm-omformere!
 

Effektiv transport av folk og gods er en viktig forutsetning for at det indre marked skal fungere. Jernbane anses som et viktig element i å effektivisere transporten, uten å øke belastningen på veinettet og miljøet. Det er derfor et stort politisk initiativ for å binde sammen det europeiske jernbanenettet. Som et uttrykk for dette fastsatte EU i 2008 direktivet 2008/57/EC.

2014-01-21

Mer om Storsatsning på jernbane
 

I løpet av 2014 vil hele tavlenormen (NEK EN 61439-serien) komme i ny utgave. Denne vil bestå av tre deler som omhandler generelle krav og utforming elektriske lavspenningstavler for spesielle formål, samt spesifikasjoner av disse.

2014-01-20

Mer om Ny NEK 439 Lavspenningskobling og kontrolltavler
 

Stein Klevan begynte som fagsjef med ansvar for fagområdet EKOM hos NEK 1. januar. Han har siden 1986 hatt ulike nasjonale og internasjonale posisjoner innen dette fagområdet.

2014-01-13

Mer om Ny fagsjef i NEK
 

Styring av lys, varme, ventilasjon, sikkerhet og kobling av disse mot standardiserte grensesnitt blir stadig mer vanlig i alle norske hjem. Ikke minst ut fra et energi- og miljømessige perspektiv.Smarthus begrepet er mangfoldig og inkluderer ofte mange ulike små og proprietære systemer.

2014-01-13

Mer om Månedens standard januar - NEK 406 Smarthusguiden
 

Som månedens komite har vi valgt NK 25/205/215 EKOM anlegg. I løpet av komiteens levetid har det vært en enorm utvikling av ulike kommunikasjonsløsninger og ikke minst har kravet til datahastigheter og båndbredde økt. Det er ikke mer enn 20 år siden det kun var enkle dataoverføringer på noen Mbit/s og telefonsystemer type ISDN med hastigheter på 128Kbit/s som gjaldt.

2014-01-13

Mer om Månedens komité januar - NK 25/205/215 EKOM anlegg
 

Den globale leverandørindustrien innen produksjon og overføring av energi vil nå nye høyder de neste tiår. Basisen for denne utviklingen er et økende energibehov og krav om miljømessig bærekraft.

2013-12-18

Mer om Norsk industri bør se mulighetene
 

«Høøy-høp», lød det utenfor det flunkende nye produksjonslokalet. Cheif of stab, som var tittelen på den nye produksjonslederen gav kommando-ropet som fikk alle smånissene til å gå opp i rett. Cheif of stab hadde hentet inspirasjon fra de amerikanske drillmajorene. Han likte det han så. Smånissene stod på rekke og rad så langt øyet kunne se. Kommandokjeden var på stell skal man vite.

2013-12-10

Mer om En standardisert julefortelling – året etter
 

NEK har i lengere tid hatt et sterkt ønske om nærmere samarbeid med utdanningsinstitusjonene. I den forbindelse har NEK holdt EKOM - Kurs i NEK 700 for fagskolelærere i Rogaland 13. November.

2013-12-06

Mer om NEK i samarbeid med utdanningsinstitusjonene