2015

 

FNs organisasjon for Europa, UNECE, i samarbeid med IEC, ISO og ITU, arrangerte et to-dagers seminar i Genève med ovennevnte tittel. «Conformity Assessment» er et viktig instrument for å sikre et åpent internasjonalt marked.

2015-12-03

Mer om WSC Workshop on Conformity Assessment 1.-2. desember i Genève
 

Lokal og global forurensing kan reduseres ved at skip kobler seg til det elektriske nettet på land og stanser motorer som forbrenner fossilt drivstoff. Skip kan ha et effektbruk som når opp mot flere tusen kilowatt selv om de ligger stille. Denne kraften leveres tradisjonelt fra skipets egne generatorer, som normalt drives av dieselmotorer.

2015-11-22

Mer om Landstrøm for skip
 

Denne uken er det møte i IEC TC 61 (Household and similar electrical appliance) i Sydney Australia. Norge er representert ved komiteleder NK61 Terje Ulsrud fra Nemko og fagsjef Trond Salater fra NEK.

2015-11-17

Mer om Komiteen for elektriske husholdningsapparater i Sydney
 

Eirik Selvik ble valgt som leder for IEC TC 3 forut for komiteens møte i Tokyo i 2014. En av pliktene til komitelederen er å lede komiteens hovedmøte, som dette året ble avholdt i Stockholm 12. og 13. november 2015.

2015-11-13

Mer om Norsk ledelse av IEC TC3
 

IECs tekniske komité for skip og faste og flyttbare offshore-enheter (TC18) hadde sitt årlige CAG-møte (Chairmans Advisory Group meeting) 6. november 2015. CAG er en gruppe som består av TC18s leder, sekretær, alle arbeidsgruppeledere samt leder og sekretær i underkomiteen SC18A

2015-11-09

Mer om Elektriske installasjoner ombord på skip
 

I Houston, USA, ble det nylig avholdt et arbeidsgruppemøte med medlemmer fra IEC TC 18 og IEEE. Arbeidsgruppen er satt til å utvikle internasjonale elektrotekniske standarder for applikasjoner og utstyr i Subseamiljøer. Med lave oljepriser og lavere inntjening for en global bransje er standardisering mer aktuelt enn noen sinne.

2015-10-28

Mer om SUBSEA – internasjonal standardisering
 

International Electrotechnical Commission - Technical Committee 80 (IEC TC80) holdt sitt plenarmøte (årsmøte) 19.-20. oktober i Busan i Sør Korea. Komiteens tittel er "Maritime Navigation and Radio Communication Equipment".

2015-10-22

Mer om Maritimt navigasjonsutstyr
 

NEKs styreleder, Trond Sollie, holdt foredrag på IECs avslutningskonferanse under General Meeting 2015. Tittel på foredraget var: «Introduction to IEC Conformity Assessment Systems with focus on IECEE CB scheme to facilitate international trade of electrical/electronic products”

2015-10-16

Mer om NEKs styreleder, Trond Sollie med avslutningsforedrag på IECs General Meeting
 

Mer enn 1000 delegater fra 64 nasjoner er samlet i Minsk i Hviterussland til årets General Meeting i regi av IEC. Norge har 13 deltagere fordelt på tekniske og administrative møter. Arrangementet ble åpnet mandag 12. oktober av statsminister Andrey Kobyakov.

2015-10-14

Mer om IECs General Meeting i Minsk 2015 ble åpnet 12. oktober
 

Norge deltar med sin kvote også i år på Young Professionals Programme. Våre to deltagere i år kommer fra henholdsvis Karsten Moholt AS og Statnett.

2015-10-14

Mer om Young Professionals på IEC General Meeting 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 > »