2016

 

Fra 15. november flytter Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) sine innholdssider til en ny plattform. Nettadressen er fremdeles www.nek.no men vil fra nå av være helt adskilt fra standard.no.

2016-11-15

Mer om NEK får nye nettsider
 

Fra 15. november har vi etablert nye websider med nytt design og ny og bedre funksjonalitet. Sidene vil bl.a. være tilpasset mobil og nettbrett. Nettbutikken er uforandret hos Standard Online. Vi håper på mange fornøyde lesere!

2016-11-15

Mer om Følg oss på nye NEK-websider!
 

Normsamlingen bidrar til tilfredsstillende sikkerhet og funksjon for elektriske høyspenningsledninger ved prosjektering, drift og utførelse, i tråd med anerkjent internasjonal og nasjonal praksis.

2016-11-14

Mer om NEK 445:2016 Luftledninger over 1kV
 

Noen norske bedrifter har kommet langt i overgangen til det som har fått betegnelsen Industri 4.0 – også kjent som «den fjerde industrielle revolusjon». Men fortsatt er det mange bedrifter som henger igjen i «Industri 3.0». Tingenes internett (IoT), digitalisering og en stadig raskere utvikling av ny teknologi gjør sitt til at det er naturlig å se på hvordan alt dette samspiller.

2016-11-04

Mer om Utkast til spesifikasjon for smart produksjon (Smart Manufacturing)
 

To av NEKs komiteer: NK 20 kabler og NK 64 bygningsinstallasjoner har arbeidet med å identifisere hvilken innvirkning byggevareforordningen har på kravene i NEK 400.

2016-10-31

Mer om Nye brannkrav til kabler
 

Vi ser en økende interesse for å delta i arbeid med å utvikle og videreutvikle internasjonale standarder, sier fagsjef Lars Ihler i NEK. Alle fagsjefene i NEK er imidlertid samstemte om at behovet for flere komitémedlemmer fortsatt er høyt, og ønsker spesielt at nettselskap og leverandører tar kontakt for en prat om hvilke fordeler bedriften og den enkelte kan få ved å delta i standardiseringsarbeidet.

2016-10-28

Mer om Interessen for arbeid med utvikling av standarder øker
 

Behovet for 230/400 V TN-system er relevant i de fleste moderne bygninger. «Alt» trefase utstyr og systemer er i utgangspunktet konstruert for bruk i dette nettsystemet, og det kreves normalt ombygging eller tilpasninger for å fungere i det tradisjonelle norske IT-systemet.

2016-10-28

Mer om Økende forventning om 230/400 V TN-system
 

DSB og NEK har det siste året hatt et felles prosjekt hvor formålet har vært å identifisere de viktigste utfordringene for elsikkerheten frem mot år 2030. Det har vært en bred involvering i prosjektet fra ulike interessenter, gjennom referansegruppe, offentlig høringsprosess og dybdeintervju med ulike bransjeaktører.

2016-10-25

Mer om Elsikkerhet 2030!
 

Norge deltok med sin kvote også i år på Young Professionals Programme. Våre to deltagere i år kommer fra henholdsvis NVE og ABB.

2016-10-16

Mer om Young Professionals på IEC General Meeting 2016
 

Nærmere 4000 delegater fra ca. 80 nasjoner var samlet i Frankfurt til årets General Meeting. Norge hadde 34 deltagere fordelt på tekniske og administrative møter. Arrangementet ble formelt åpnet mandag 10. oktober av presidenten for arrangøren, DKE, Roland Bent, og IECs president, dr. Junji Nomura, Japan.

2016-10-16

Mer om IECs General Meeting i Frankfurt 2016
1 2 3 4 5 6 7 > »