Elsikkerhet 2030!

DSB og NEK har det siste året hatt et felles prosjekt hvor formålet har vært å identifisere de viktigste utfordringene for elsikkerheten frem mot år 2030. Det har vært en bred involvering i prosjektet fra ulike interessenter, gjennom referansegruppe, offentlig høringsprosess og dybdeintervju med ulike bransjeaktører.

NEK-DSB rapport

Prosjektet har bygd opp en dokumentstruktur som gir rom for analyser på forskjellig detaljeringsnivå.

Den 19. oktober 2016 ble prosjektets første overordnede utredning:
Vår elektriske fremtid – et veikart for elsikkerhet» lansert i DSBs lokaler i Tønsberg.

NEK har vært godt tilfreds med resultatene av prosjektet og vil inkorporere disse i pågående arbeid med ny strategiplan for neste planperiode.

Last ned utredningen "Vår elektriske fremtid"

DSB/NEK Elsikkerhetsprosjektet - Høring

Sist oppdatert: 2017-01-12