IECEx-toppmøte i Sør-Afrika

Omlag 150 delegater og eksperter møttes 4.-9. september i Uhmlanga Sør Afrika, for å diskutere sertifisering relatert til eksplosjonsfarlige områder.

Deltagerne er fageksperter og offisielle representanter for nasjonene som er medlem i sertifiseringsordningen, IECEx. Norge stilte med en delegasjon bestående av Arild Røed fra NEK og Bjørn Spongsveen fra Presafe. Spongsveen er i tillegg sekretær i NEKs nasjonalkomité for eksplosjonssikkerhet NK31.

På programmet stod bl.a. godkjenning av reviderte krav til sertifiseringsordningen, godkjenning av budsjetter og medlemsavgifter, sertifiseringsselskapenes årlige samling, trening av inspektører, samt arbeidsgruppemøter og en rekke uformelle møter blant eksperter og delegater.

"IECEx Management Committee meeting” 2016 holdes i Uhmlanga Sør-Afrika. Medlemmene i IECEx rullerer hvem som arrangerer møtene. I 2017 holdes møte i Washington DC

Statistikk

IECEx har hittil utviklet fem forskjellige sertifiseringsordninger relatert til eksplosjonsfarlige områder. Tabellen under viser antall sertifiseringsselskaper og testlaboratorier i verden som er medlem i ordningene.

Sertifiseringsordning

Antall medlemmer

1. IECEx Certified Equipment Scheme 55   Sertifiseringsselskaper
60   Testlaboratorier
2. IECEx Certified Service Facilities Scheme 13   Sertifiseringsselskaper
3. IECEx Conformity Mark Licensing System 16   Sertifiseringsselskaper
4. IECEx Certification of Personnel Competencies (CoPC)  Scheme 10   Sertifiseringsselskaper
5. IECEx Recognized Training Provider Program (RTPP) 12   Annerkjente kursleverandører

Eirik Raude utenfor Cape Town, Sørafrika

IECEx-sertifikater for utstyr

Sertifiseringsordningen for Ex-utstyr hatt en svært positiv utvikling helt siden ordningen ble etablert i 2001. Fremdeles øker antall årlige utstedte sertifikater.

Antall utstedte IECEx sertifikater for utstyr

2001 0
2002 0
2003 12
2004 98
2005 262
2006 563
2007 931
2008 1258
2009 1490
2010 2070
2011 2626
2012 2680
2013 3104
2014 3562
2015 3904
per 30 juni 2016 1984
Totalt 24544

Den grafiske fremstillingen under viser i tillegg antallet testrapporter utstedt, samt antallet utstedte QAR. QAR bygger på ISO 9001 og er kvalitetssystemsertifiseringen som alle fabrikanter av IECEx sertifisert utstyr er påkrevd å ha.

  


Kurven under viser antall IECEx-sertifiserte verksted. I Norge er Karsten Moholt AS og Teknor IECEx-sertifiserte verksted.

IECEx sertifiserte verksted

Ordningen IECEx CoPC er etablert for å kunne dokumentere personers kompetanse relatert til eksplosjonsfarlige områder.

IECEx sertifiserte personer

Nesehorn

 

Sist oppdatert: 2016-09-13