IECs General Meeting i Frankfurt 2016

Nærmere 4000 delegater fra ca. 80 nasjoner var samlet i Frankfurt til årets General Meeting. Norge hadde 34 deltagere fordelt på tekniske og administrative møter. Arrangementet ble formelt åpnet mandag 10. oktober av presidenten for arrangøren, DKE, Roland Bent, og IECs president, dr. Junji Nomura, Japan.

I uken forut og i dagene etter den formelle avslutningen ble det samlet avholdt nærmere 500 teknisk og administrative møter. Viktige temaer foruten de ordinære komitémøtene var digitalisering, Cybersecurity, fornybar energi og Industri 4.0.

Den globale trenden mot digitalisering og konvergens av teknologier og bransjer medfører at bruk av internasjonale standarder blir mer og mer viktig. Globale standarder er en forutsetning for innovasjon i ledende markeder. IECs 80. generalforsamling (IEC: International Electrotechnical Commission) fra 10. til 14. oktober 2016 hadde en fremtidsrettet ramme for arrangementet. Samlingen i Frankfurt viste at IEC vokser både i antall medlemmer, global deltagelse og samlet aktivitet. Interessant er det også å legge merke til at de ledende europeiske industrinasjoner som er drivkrefter i CENELEC også er svært synlige i IEC.

Åpningen av IEC GM 2016 i Frankfurt

Sist oppdatert: 2017-01-13