2017 Nyheter

 

NEK 400 er det sentrale henvisningsgrunnlaget i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Standarden kommer ut i ny, revidert utgave hvert 4. år, og neste utgave er nå ute på høring.

2017-11-02

Mer om NEK 400 er nå på høring
 

NEK 420B er en normsamling som omhandler klassifisering av eksplosjonsfarlige områder, og er utarbeidet med sikte på å være henvisningsgrunnlag for nasjonale forskrifter.

2017-09-21

Mer om Ny NEK 420B:2017 for klassifisering av eksplosjonsfarlige områder
 

NEK sendte ut forslag til ny NEK 399 på høring 21. juni 2017, med frist for å gi innspill til 21. september 2017. Dette nye utkastet vil erstatte «NEK 399-1 Tilknytningspunkt for el og ekom – boliger:2014», men vil også utvide virkeområdet til å gjelde næringsbygg.

2017-08-08

Mer om Ny NEK 399 på høring
 

Elektrofaget blir stadig mer integrert med EKOM nett eller tele- og datanett som det het tidligere. Dette har ført til et økt behov for nye grafiske symboler i dokumentasjon av bygningsteknisk infrastruktur. NEK lanserer derfor en ny utgave av NEK 144 oppdatert med en rekke nye symboler.

2017-06-23

Mer om Ny samling grafiske symboler fra NEK
 

NEKs styre vedtok nylig en endring i NEK 400:2014, etter henstilling fra NK 64 som forvalter normsamlingen. Endringen er et ledd i tilpasningen til byggevareforordningen og har skjedd i forståelse med myndighetene. Endringene vil inngå i NEKs meddelelser for april og vil tre i kraft 1. juli 2017.

2017-03-28

Mer om Endringer i NEK 400:2014 - Byggevareforordningen
 

NEK 400 landbruk ble lansert i slutten av februar 2016. Allerede etter 10 måneder har publikasjonen spredd seg til rundt 600 virksomheter. Det lover bra for det videre arbeidet med å forebygge branner i nye driftsbygninger i landbruket og veksthusnæringen.

2017-02-09

Mer om NEK 400 landbruk fester grep
 

NEK 400 er grunnlaget for prosjektering, utførelse, sluttkontroll og senere ettersyn og vedlikehold av elektriske anlegg. Likevel finnes det elektromontører som føler seg fremmedgjort på innsiden av permene.

2017-01-12

Mer om En dyktig elektrofagarbeider?