2018 Nyheter

 

Et økende antall utenlandske elvirksomheter og fagarbeidere søker om godkjennelse til å kunne arbeide i Norge. DSB forutsetter at de som skal arbeide i Norge også setter seg inn i regelverket som NEK 400 er en del av. NEK 400:2018 foreligger derfor nå i engelsk utgave slik at det blir enklere for utenlandske installatører, leverandører og prosjekterende å sette seg inn i normens krav.

2018-11-20

Mer om NEK 400 - nå på engelsk
 

For at produsentene av elektriske maskiner skal få tilgang til EUs indre marked kreves det samsvar med maskindirektivet og andre relevante direktiv. Nå har det kommet en oppdatert standard for maskinsikkerhet.

2018-10-19

Mer om Ny utgave av NEK EN 60204-1 Maskinsikkerhet er lansert
 

Nyheten NEK 320:2018 er en samling av EN 62305-serien som omhandler vurdering av behovet for, prosjektering og installasjon av lynvernanlegg.

2018-08-20

Mer om NEK 320 Lynvernanlegg
 

NEK 400:2018 er i salg. Den inneholder en rekke oppdateringer. Spesielt innenfor elbillading, solcelleanlegg og energibufring er det mye nytt å forholde seg til.

2018-05-24

Mer om NEK 400:2018
 

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) lanserer nå normen NEK 399 for alle bygg. Hensikten bak normen er å skape forutsigbarhet og klare rammer på områder der man tidligere så uklarheter.

2018-03-09

Mer om Ny NEK 399 for alle bygg