Internet of Things
Foto: Pixabay

NEK inviterer til gratis Internet of Things-seminar

Internet of Things påvirker oss stadig mer. Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) inviterer deg til å bli med på et gratis frokostseminar for å høre mer om IoT.

Vi omgir oss stadig med flere og flere produkter som kommuniserer med hverandre over internett – eller det vi kaller Internet of Things (IoT). Data samles og gir de ulike tilbyderne verdifull informasjon som kan brukes til å optimalisere produkter og gi en bedre brukeropplevelse. For forbruker kan innsamlingen av informasjon gjennom IoT gi utfordringer og personvernet er under press.

Når stadig mer av våre hverdag involverer internett, gir det mange fordeler. Samtidig gjør det oss mer sårbare. Mulighetene for hacking blir flere, og vi blir mer avhengig av sikkerhetsforanstaltninger og stabile nett.

Når ulike ting skal kommunisere med hverandre er man avhengig av å ha et felles språk. Dette felles språket for IoT kan man bare få gjennom standardisering på tvers av landegrenser og produsenter. De ledende standardiseringsorganene IEC, ISO og IEEE har derfor dannet en felles komite for utvikling av standarder for Internet of Things.

Frokostseminar på Lysaker i Oslo

Norsk Elektroteknisk Komite arbeider med standardisiering innen elektronisk kommunikasjon (EKOM) og den infrastrukturen som må være tilstede for at kapasitetskrevende tjenester skal fungere.

NEK inviterer nå til seminar 4. april for å belyse utfordringene og mulighetene med IoT. 

Klikk her for se agenda og påmeldingsinfo hos NEK. 

Sist oppdatert: 2019-06-06