Foto: AdobeStock

NEK 420D: Ny guide til NEK 420A – Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder

NEK 420D:2019 er en ny veiledning som gir bedre forståelse til kravene i NEK 420A, supplert med eksempler og figurer. Veiledningen har nyttig innhold om norske forhold, lover og regler og en generell veiledning for eksplosjonsfarlige områder.

NEK 420D:2019 gir veiledning til kravene i NEK 420A, i hovedsak NEK EN IEC 60079-14 og NEK EN IEC 60079-17. NEK 420D:2019 er en del av NEK 420-serien som setter krav og gir veiledning til elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder. NEK 420D:2019 erstatter NEK Guide 420.2:2012 og er utarbeidet av NEKs normkomite NEK/NK31.

NEK 420D:2019 inneholder blant annet:

  • Veiledninger som ikke finnes i standardene og kan derfor gi bedre forståelse for kravene
  • Tilleggsmateriale om norske forhold, lover og regler som NEK EN IEC-standardene ikke har
  • Relevante utdrag fra NEK EN IEC 60079-0 for de som ikke har denne, eller for å slippe å slå opp (hovedsakelig merkekrav og definisjoner)
  • Generell veiledning for eksplosjonsfarlige områder
  • Eksempler og figurer 

Aktuelle brukere av publikasjonen

Hovedmålgruppen er aktører som har befatning med prosjektering, valg av utstyr, montering, vedlikehold, reparasjon, overhaling og utbedring relatert til eksplosjonsfarlige områder. NEK 420D:2019 kan også være av interesse for leverandører som ønsker kompetanse på hvilke installasjonskrav som gjelder ved montering av utstyr.

NEK 420 er en serie i fire deler

NEK 420 er en serie norske elektrotekniske publikasjoner som gis ut i fire deler: NEK 420A, NEK 420B, NEK 420C og NEK 420D. Serien setter krav og gir veiledning til elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder. De ulike delene beskriver blant annet prosjektering, valg av utstyr, utførelse, vedlikehold, reparasjon og områdeklassifisering. NEK 400 er det sentrale henvisningsgrunnlag i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL). For eksplosjonsfarlige områder kommer NEK 420 i tillegg til NEK 400.

Vedrørende tolkninger og eventuelle rettelser til NEK 420 vises det til www.nek420.no.

Sist oppdatert: 2019-12-05

NEK 420D:2019

Standard (Kun elektronisk)

NOK 2 640,00 (eks. mva)

Guide til NEK 420A - Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2019-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir
Få nettbasert tilgang

NOK 2 640,00 (eks. mva)

Guide til NEK 420A - Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2019-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden