Tolkninger av eller endringer i NEK 400 foretatt av NK 64

NEK 400 har siden 1998 kommet ut i fireårs intervaller, hvor siste utgave (6. utgave) ble lansert 30.mai 2018. Neste utgave forventes lansert i juni 2022.

Det anslås å være mellom 50-60.000 brukere av normsamlingen. Mange brukere har sendt inn spørsmål som en kommentargruppe i komiteen har besvart. Blant de rundt 700 svarene som er gitt vil de fleste brukere finne svar på sine spørsmål. Alle disse er søkbare og tilgjengelig på “spørsmål og svar” på NEK.no.

Nærmere informasjon om NK64 finner du på komiteens nettside på NEK.no.

Spørsmål av prinsipiell karakter blir fremlagt til drøfting i komiteen. Komiteens konklusjoner samlet på denne siden hos NEK.no, men vil også være å finne i  “spørsmål og svar”. Disse er tydelig markert som “Tolkninger foretatt av NK 64”. NEK gjør oppmerksom på at selv om tolkninger fra tidligere utgaver fortsatt kan ha relevans, bør de likevel brukes med forsiktighet på senere utgaver. Du vil også finne endringer i normsamlingen som er foretatt av NK 64 i teksten under.

Sist oppdatert: 2019-12-13

NEK 400:2018

Standard (Kun elektronisk)

NOK 1 495,00 (eks. mva)

Elektriske lavspenningsinstallasjoner

SpråkNorskUtgave: 6.0(2) () Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir
Få nettbasert tilgang

NOK 1 495,00 (eks. mva)

Elektriske lavspenningsinstallasjoner

SpråkNorskUtgave: 6.0 (2018-05-23) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden

NEK 400:2018

Standard

NOK 2 293,00 (eks. mva)

Elektriske lavspenningsinstallasjoner

SpråkEngelskUtgave: 6.0e(2) () Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 0,00 (eks. mva)

Corrigendum - Elektriske lavspenningsinstallasjoner

SpråkNorskUtgave: 6.0 (2018-12-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 501,00 (eks. mva)

Montørhåndbok for NEK 400:2018

SpråkNorskUtgave: 6 (2018-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden