Ekom - Elektronisk kommunikasjon

 

Det arbeides nå med en teknisk spesifikasjon som vil gjøre problematikken rundt pc ladere enklere, da alle kan bruke samme type lader. Ny standard for ombyttbare strøm-omformere/ladere for bærbare datamaskiner er snart ferdig.

2014-01-31

Mer om En glad-nyhet for PC brukere, ombyttbare strøm-omformere!
 

NEK har i lengere tid hatt et sterkt ønske om nærmere samarbeid med utdanningsinstitusjonene. I den forbindelse har NEK holdt EKOM - Kurs i NEK 700 for fagskolelærere i Rogaland 13. November.

2013-12-06

Mer om NEK i samarbeid med utdanningsinstitusjonene
 

NEK vil arrangere kurs i NEK 700 – kommunikasjonssystemer 4. desember 2012.

2012-08-14

Mer om Kurs i NEK 700 – Kommunikasjonssystemer
 

NEK deltok på Eliaden 4.-7. juni. Standen ble godt besøkt, og våre fagfolk hadde det travelt med å besvare spørsmål vedrørende tolkninger av forskrifter og normer.

2012-06-08

Mer om NEK med omfattende seminarprogram på Eliaden
 

NEK vil ha stand på Eliaden i nærheten av Teknologitorget i hall D. Vi kan presentere mange nye, informerende publikasjoner for hele elektrobransjen.

2012-05-16

Mer om Møt oss på Eliaden 4. til 7. juni
 

I forbindelse med Eliaden lanseres vårt nyeste produkt NEK 700:2012, som er en norskspråklig normsamling som dekker TV-kabling og data-/telefonkabling.

2012-05-09

Mer om Ny NEK 700 - TV-kabling og data-/telefonkabling
 

To nye publikasjoner er nå i salg fra standard online.Prosjektering av teleinstallasjoner. Del 1 - Veiledning (2010), Del 2 -Normsamling (2010)

2010-07-13

Mer om Prosjektering av teleinstallasjoner 2010
 

NEK EN 50173-serien: ny norsk oversettelse av normene for felles kablingssystemer innenfor informasjonsteknologi.

2009-01-22

Mer om NEK EN 50173-serien, Felles kablingssystemer