Elektrisk utstyr

 

1. september 2013 innfører EU nye energimerker for lyspærer, lysrør og lysarmaturer.

2012-11-23

Mer om Nye energimerker for belysningsutstyr
 

Når du drar på ferie er det en god regel å dra ut pluggen til alle elektriske apparater som ikke trenger strøm. Dette har to hensikter:

2012-07-02

Mer om Dra ut pluggen…
 

NK 34 “Lamper og tilhørende utstyr” arbeider hovedsakelig med å holde oppsyn med dokumentflyten fra IEC 34. Belysningsbransjen har blitt en global industri der den tidligere var mer regionalt styrt.

2012-06-06

Mer om LED-lamper
 

Det er kommet en ny forskrift fra DSB vedrørende Forskrift om Elektrisk Utstyr, FEU. Sammen med forskriften publiseres nyttig veiledninger til LVD- og EMC-direktivet.

2011-11-14

Mer om Ny FEU:2011
 

En IEC-standard for mobilladere “One size-fits-all” er nå klar. Dette er noe som millioner av forbrukere har ventet på.

2011-02-22

Mer om Global standard for mobilladere
 

Lavere gjennomsnitts lydtrykk fra bærbare musikkspillere og mobiltelefoner skal gi færre personer med hørselsvekkelser. EU mandatet M 452 har nå resultert i helsekrav til maksimalt lydtrykk fra bærbare musikkspillere og mobiltelefoner.

2011-02-22

Mer om Maks lydtrykk fra musikkspillere og mobiltelefoner
 

Nyttige veiledninger til LVD- og EMC-direktivet sammen med Forskrift om Elektrisk utstyr

2010-05-26

Mer om FEU og veiledning til LVD og EMC
 

EU har lenge vært opptatt av energiforbruket til de elektriske husholdningsapparatene som vi omgir oss med. Dette har til nå bare omfattet energibruken når apparatet har vært i aktiv bruk. De fokuserer nå på energiforbruket til alle elektriske apparater, også når disse ikke er i bruk, men bare er klare for bruk, såkalte tomgangstap eller beredskapstap (Standby Power).

2010-02-25

Mer om Krav til lavere tomgangstap
 

Det er et stort problem at det er så mange ulike ladere på elektroniske produkter. De fleste fabrikanter og leverandører har ulike modeller.

2009-11-30

Mer om Standardisering av mobilladere
 

Bransjen har lenge ønsket seg flere Europanormer (EN) på norsk. Etter en konkret forespørsel fra Lyskultur og Norsk Lysteknisk Komite (NLK), har NEK, i samarbeid med sine normkomiteer NK 22: Kraftelektronikk og NK 34: Lamper og tilhørende utstyr, oversatt to sentrale Europanormer til norsk: NEK EN 50171 og NEK EN 50172.

2009-01-22

Mer om Normer for nødlysanlegg, norsk oversettelse
1 2 > »