Eldrevet transport

 

Effektiv transport av folk og gods er en viktig forutsetning for at det indre marked skal fungere. Jernbane anses som et viktig element i å effektivisere transporten, uten å øke belastningen på veinettet og miljøet. Det er derfor et stort politisk initiativ for å binde sammen det europeiske jernbanenettet. Som et uttrykk for dette fastsatte EU i 2008 direktivet 2008/57/EC.

2014-01-21

Mer om Storsatsning på jernbane
 

Den nordiske workshopen ble arrangeres hos NEK, Strandveien 18, Lysaker Brygge 27. og 28. august 2013. Interesserte journalister var invitert til en pressefrokost onsdag 28. august fra 08:00 til 08:45 på samme sted. Her ble det servert en enkel frokost.

2013-08-20

Mer om Nordisk elbil workshop elbil 27. og 28. august 2013
 

Det ble avholdt et nordisk møte om elbil i Stockholm den 7.- 8. november. Fra Norge deltok 10 medlemmer fra NEKs ekspertgruppe for elbil.

2012-11-21

Mer om Nordisk møte om Elbil i Stockholm 7.- 8. november
 

De fleste nye elbiler leveres med en ledning som begrenser ladning hjemme til en effekt på omtrent 2,5 kW. Det innebærer en ladetid som fort strekker seg fra 8-10 timer.

2012-10-18

Mer om Lading av elbil i en fart
 

EU komisjonen, ved DG Enterprise and Industry, har utarbeidet et forslag til "Roadmap on Regulations and standards for the electrification of cars".

2010-01-20

Mer om Standardisering på elbilområdet