Eksplosjonsfarlige områder

 

Veiledningen som kommer i februar/mars 2012 er ment å være et hjelpemiddel til bedre forståelse av de enkelte kapitler i de tekniske normer som er en del av regelverket.

2011-11-30

Mer om Ny brukerguide basert på NEK 420-del 2:”Installasjoner i Ex-områder”
 

ATEX-samlingen utgis som web-basert løsning som kan oppdateres kontinuerlig. Brukerne er dermed sikret at samlingen er oppdatert med de siste dokumenter og revisjoner. Samlingen er inndelt i pakker etter hvor utstyret skal anvendes. I tillegg finnes en del generelle standarder for bl.a. risikovurdering samt aktuelle forskrifter, direktivtekster og guider.

2011-05-30

Mer om ATEX - samlinger av standarder og normer
 

NEK 420:2010 – Elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder er kommet i ny utgave. Det er to helt nye deler samt rettelser og oppdateringer

2010-11-17

Mer om Ny utgave av NEK 420
 

Den nasjonale Ex-konferansen 2010, ble avviklet på Rica Holmenkollen Park Hotell den 19.-20. oktober. Konferansekomiteen hadde tydeligvis truffet godt med sitt program ettersom konferansen ble fulltegnet.

2010-10-28

Mer om Ex-konferansen 2010
 

Bjørn Richard Spongsveen er ansatt som ny fagsjef for faggruppe 4, Ex-Atex og Maritime installasjoner etter Thore Andersen, som går av med pensjon.

2010-09-02

Mer om Ny fagsjef for faggruppe 4 er ansatt
 

Ex-konferansen den 11. i rekken siden starten i 1990. Den arrangeres i et samarbeid mellom NEK og Ifea tirsdag 19. og onsdag 20. oktober på Holmenkollen Park Hotell.

2010-09-01

Mer om Ex-konferansen 2010
 

IECEx protects people working in extreme conditions.During a recent business visit to Norway, Chris Agius was invited by Statoil, the Norwegian energy company, to attend the commissioning of an offshore oil rig.

2010-02-25

Mer om IECEx protects in extreme conditions
 

Ny publikasjon NEK TS 420-11-2 Elektriske installasjoner i områder der det lagres eller produseres eksplosivt stoff Ny publikasjon NEK TS 420-11-1. Områdeklassifisering der det lagres eller produseres eksplosivt stoff.

2009-09-08

Mer om NEK TS 420-11-1 og NEK TS 420-11-2
 

Områdeklassifisering der det lagres eller produseres eksplosivt stoff.

2009-07-16

Mer om Ny publikasjon NEK TS 420-11-1
 

Invitasjon til IECEx – Industri Symposium i Norge, Bergen 16.-17. september 2009.

2009-07-07

Mer om IECEx Symposium
1 2 > »