Energiproduksjon

 

Den globale leverandørindustrien innen produksjon og overføring av energi vil nå nye høyder de neste tiår. Basisen for denne utviklingen er et økende energibehov og krav om miljømessig bærekraft.

2013-12-18

Mer om Norsk industri bør se mulighetene
 

Vassdrags- og energidirektør Per Sanderud hadde et meget interessant åpningsforedrag på NEKs elsikkerhetskonferanse 26.- 27. november 2013. Sanderud tok utgangspunkt i Norges forpliktelser hva gjelder de internasjonale klimamål.

2013-12-06

Mer om Perspektiv på norsk elektrisitetsforsyning
 

Teknologien og økonomien for vindkraft på land er kommet mye lenger en vindkraft til havs, men det er store fordeler med vindkraft offshore. Det er større og mer stabile vindressurser, færre interessekonflikter og store tilgjengelige områder.

2013-04-23

Mer om Vindkraft offshore
 

Vår kollega, René Nielsen fra Dansk Standard, aktiv i IEC og styremedlem i CENELEC, har installert et meget synlig og omfattende anlegg i eget hus i København. Her er et kort utdrag fra hans egen orientering om prosjektet:

2013-02-21

Mer om Installasjon av solceller på hustak – eksempel fra Danmark
 

NEK arbeider med en strategi innen «smarte energinett». Smarte energinett griper inn i hele verdikjeden fra produksjon, overføring, distribusjon til konsum av energi.

2012-11-29

Mer om Strategi for smarte energinett (Smart Grid)
 

Balansering av forbruk og produksjon er en av de store utfordringene i det europeiske og internasjonale energimarkedet. Bildet blir ytterlig komplisert når vi får prosumenter inn på markedet.

2012-10-18

Mer om Ny komite TC 120 - Elektrisk energilagring
 

Her vil vi ta opp design av jordingssystemer, med spenning over 1kV AC, med mekanisk og termisk dimensjonering. Vi vil ta opp dimensjonering med hensyn på berøringsspenning og tiltak på betjeningsplass.

2012-09-11

Mer om NEK 440 kurs ved Gardermoen 31.oktober - 1.november
 

Det investeres store summer i sol- og vindenergi. Produksjonsenhetene skaleres opp og begynner å bli et viktig alternativ til energiproduksjon med fossilt brensel eller atomkraft.

2012-07-15

Mer om Global storsatsning på fornybar energi
 

Solen pøser ut enorme energimengder. Enkelte hytteeiere har for lengst forstått det og har installert solcelleanlegg.

2012-03-23

Mer om Sol ute, sol inne
 

De første fem NEK 440 kurs er nå avviklet. Disse ble holdt på henholdsvis Olavsgaard utenfor Oslo, i Bergen, Trondheim, i Tønsberg og på Gardermoen. Alle ble fulltegnet.

2012-03-08

Mer om God respons på NEK 440 kursene
1 2 3 > »