Overføring og distribusjon

 

Bak navnet «TC 122 - UHV AC transmission systems» skjuler det seg en liten revolusjon innen distribusjon av elektrisk energi. Transport av energi løftes til nye høyder – bokstavelig talt.

2013-12-06

Mer om Ny teknisk komite i IEC - TC 122 Ultra høye spenningssystemer
 

Tirsdag 24. September åpnet Word Smart Grid Forum i Berlin. Konferansen samlet deltagere fra hele verden til todagers samling.

2013-09-23

Mer om Word Smart Grid Forum i Berlin
 

Systematisk oppfølging av distribusjonsnettet er viktig for å forebygge uønskede driftsavbrudd.

2013-01-03

Mer om Pålitelighet, beredskap og vedlikehold
 

Energispørsmål står høyt på den globale politiske dagsorden. Energi er en knapphetsressurs, hvor bruken også påvirker klimaet.

2012-08-27

Mer om Smarte energinett
 

Avbrudd i strømforsyningen er uønsket for alle parter. Det kan påføre både netteier og dens kunder uønskede kostnader. Ett alternativ til frakopling er å gjennomføre arbeid under spenning.

2012-04-13

Mer om Arbeid under spenning
 

I Europa satses det tungt på «Smart Grid» - det vi i Norge har valgt å kalle AMS, toveis strømmålere eller smarte strømmålere. EU har engasjert seg tungt i visjonen om et integrert europeisk energimarked

2012-04-13

Mer om AMS, Smarte målere, «Smart Grid» - Enernet
 

Standardiseringsarbeidet for smart grid går videre. IEC har nylig lagt ut på sine hjemmesider oversikter med blant annet et helhetlig nedlastbart whitepaper.

2011-01-11

Mer om Smart grid arbeid i IEC
 

Det er framdrift i arbeidet med standarisering av energimålere i Europa.

2010-11-02

Mer om Standarder for automatisk energimåling
 

IEC har etablert Smart Grid Portal.

2009-11-30

Mer om Smart Grid Portal
 

Innenfor NK/TC 78 foregår det en del videreutvikling av normer. Normer er på plass på de fleste områdene, men fortsatt utvikles det nye.

2009-09-08

Mer om Utstyr for arbeid under spenning (AUS)
1 2 > »