Industriautomasjon

 

Verdens mest solgte elektrotekniske norm er nå kommet i ny norsk utgave. NEKs normkomite NK44 har utarbeidet en helt ny oversettelse av NEK EN 60204-1 om elektrisk utrustning på maskiner. Normen er svært sentral for alle som arbeider med elektriske lavspenningsinstallasjoner.

2009-01-22

Mer om NEK EN 60204-1 - Elektrisk utrustning på maskiner
 

NEK arrangerer i samarbeid med Norsk Industri (Industriskolen) kurs i maskinsikkerhet og elektrisk utstyr for maskiner. Kurset finner sted i Industriens Hus i Oslo. Kurset vil behandle direktiver, lover og forskrifter samt normer for maskiner og spesielt grensesnittet mot forskrifter og normer for elektriske lavspenningsanlegg. Kurset vil informere om den nye maskinforskriften og ny utgave av NEK EN 60204-1.

2008-09-10

Mer om Kurs i maskinsikkerhet 28. - 29. oktober