Lavspenningsinstallasjoner

 

I løpet av 2014 vil hele tavlenormen (NEK EN 61439-serien) komme i ny utgave. Denne vil bestå av tre deler som omhandler generelle krav og utforming elektriske lavspenningstavler for spesielle formål, samt spesifikasjoner av disse.

2014-01-20

Mer om Ny NEK 439 Lavspenningskobling og kontrolltavler
 

Under årets generalforsamling til IEC ble to tidligere underkomiteer slått sammen i en ny hovedkomite – nemlig TC 121. I tillegg fikk komiteen et noe utvidet mandat i forhold til elektriske tavler. Endringen innebærer at tilsvarende endringer må gjøres i forhold til de norske speilkomiteene.

2013-12-02

Mer om Ny teknisk komite i IEC-innen elektriske tavler-TC 121
 

Den nye standarden NEK 399 – tilknytningspunkt for el og ekom er under utvikling. Forslaget tar sikte på å skape et standardisert felles grensesnitt mellom infrastruktur for el og ekom mot bygning – i første omgang avgrenset til boligbygg.

2013-10-20

Mer om Siste justering NEK 399 – tilknytningspunkt for el og ekom
 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fastsatte den nye kvalifikasjonsforskriften 19. juni 2013, med ikrafttredelse 1. juli 2013. Dette er forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr.

2013-10-20

Mer om Ny forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav
 

NEK er svært glad for at partene har møttes i et solid kompromiss. Dette er nå godt forankret og vil gi komiteen ro til å arbeide med å styrke elkontrollens rolle i elsikkerhetsarbeidetet. Vi er overbevist om at det ligger et stort marked i dette fremover.

2013-10-02

Mer om NEK 405 - Nå med et felles løft for bedre elsikkerhet
 

Ny utgave av NEK 400 er nå lagt ut på høring. Tidligere utgaver ble publisert i 1998, 2002, 2006 og siste utgave er gjeldende fra 2010. Normsamlingen vil etter planen foreligge i ny utgave i løpet av juni 2014.

2013-09-23

Mer om Ny NEK 400 er nå lagt ut på høring
 

Annethvert år samler NEK sammen til en stor nasjonal elsikkerhetskonferanse. Da samles til gjengjeld et knippe foredragsholdere som gir deg unik innsikt i nye, tidsaktuelle elektrofaglige problemstillinger.

2013-08-13

Mer om NEKs Elsikkerhetskonferanse 2013
 

NEK 400:2014 lanseres under Eliaden 2014. Det har vært en tradisjon å slippe ny utgave av normsamlingen under dette arrangementet – som er en viktig møteplass for elektroinstallatørene.

2013-08-13

Mer om NEK 400 – Ny versjon i 2014
 

Operation of electrical installations er nå revidert. 2013-utgaven foreligger på flere  språk og etter stor etterspørsel fra elektrobransjen finnes den nå på norsk. 17. juni 2013 er NEK EN 50110-1: 2013, Sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg, klar for salg i nettbutikken.

2013-06-17

Mer om Viktig ny standard vedrørende sikkerhet, NEK EN 50110-1:2013
 

Den 15. mai 2013 ble forslag til en ny standard NEK 399 – tilknytningspunkt for el- og ekomnett sendt ut på en 3 måneders offentlig høring.

2013-05-30

Mer om NEK 399 - Tilknytningspunkt for el- og ekomnett
1 2 3 4 5 > »