Ny NEK 439 Lavspenningskobling og kontrolltavler

I løpet av 2014 vil hele tavlenormen (NEK EN 61439-serien) komme i ny utgave. Denne vil bestå av tre deler som omhandler generelle krav og utforming elektriske lavspenningstavler for spesielle formål, samt spesifikasjoner av disse.

Den nye normsamlingen vil bestå av tre deler:

  • Del A – Generelle krav til og utforming av lavspenningstavler
  • Del B – Elektriske lavspenningstavler for spesielle formål
  • Del C – Spesifikasjon av elektriske lavspenningstavler

Årsaken til at samlingen er delt er flere. De to viktigste årsakene er imidlertid at det er ulike brukere og det komplette underlaget for del B og del C først forelå på forsommeren 2013.

NEK 400 stiller krav om at elektriske lavspenningstavler skal være bygget i henhold til NEK 439. Normen vil videre utgjøre et viktig kontraktsmessig underlag for bestilling av tavler.

Del A – Generelle krav til og utforming lavspenningstavler
Denne delen vil inneholde generelle krav til elektriske lavspenningstavler, inkludert de spesifikke kravene for tavler som skal betjenes av henholdsvis Sakkyndige personer og ikke-sakkyndig personer. Normen danner basis for bygging av elektriske lavspenningstavler. Normen er uunnværlig for tavlebyggere. For byggherrer og brukere av tavler for industri-installasjon, næringsbygg og forretningslokaler vil del A sammen med del C være svært nyttig.

Del A inneholder NEK EN 61439, del 1, 2 og 3.

Del B – Elektriske lavspenningstavler for spesielle formål
NEK EN 61439-serien inneholder supplerende krav til elektriske lavspenningstavler for spesielle formål eller som skal installeres i spesielle omgivelser. Denne delen inneholder krav til tavler som skal benyttes på byggeplasser, tavler som benyttes i offentlige elnett og beskrivelse av skinnesystemer i elektriske lavspenningstavler, samt tavler som skal benyttes på campingplasser, i marinaer eller for lading av elektriske biler.

Del B som forventes å foreligge mars 2014 vil inneholder NEK EN 61439, del 4, 5, 6 og 7. 

Del C – Spesifikasjon av elektriske lavspenningstavler
Denne delen beskriver hvordan en elektrisk lavspenningstavle bør spesifiseres. Det er en rekke detaljer som bestiller av en tavle må spesifisere. Blant annet skal det sies noe om systemspenning, kortslutningsholdfasthet, omgivelsesforhold, tilgjengelig plass med videre. For en byggherre er det viktig å spesifisere korrekt slik at man får tavler som er egnet for det tiltenkte formålet. Del C gir fyldig veiledning om hvordan tavler kan spesifiseres. Del C er skrevet for å kunne benyttes uten at man må ha tilgang til de øvrige delene. For eksempel kan del C i visse tilfeller være tilstrekkelig for en byggherre, installatør eller rådgivende ingeniør.

Del C som forventes å foreligge mars 2014 vil inneholde NEK IEC 61439, del 0.

Sist oppdatert: 2014-01-20

NOK 1 114,00 (eks. mva)

Lavspenningstavler og kanalskinnesystemer - Del A

SpråkNorskUtgave: 2.N (2013-03-15)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden