2013

 

Blunking I lyspærer kalles flimring eller på engelsk flicker. Slik blunking i lyspærer medfører irritasjoner tretthet og risiko for helseskader. Fenomenene som gir blinkingen kan også forstyrre utstyr.

2013-12-06

Mer om Månedens standard desember - NEK EN 61000-3-3 og NEK EN 61000-3-11
 

Som månedens komite har vi valgt NK 88. På knappe fire år har nemlig forskningsmiljøene i Trondheim skapt store resultater innenfor offshore vind, både når det gjelder konkrete teknologiske løsninger og når det gjelder simuleringsverktøy som kan gi mer nøyaktige beregninger.

2013-12-06

Mer om Månedens komité desember - NK 88 Vindkraftverk
 

Månedens standard er utarbeidet av komiteen TC 65 – Prosessinstrumentering og – automatisering. Standardserien dekker aspekter som skal vurderes for å oppfylle sikkerhetsfunksjoner i elektriske, elektroniske og programmerbare systemer. Serien bygger opp en systematikk som bør legges til grunn under planlegging, installasjon, vedlikehold og endringer av slike systemer.

2013-11-18

Mer om Månedens standard november - NEK EN 61 508-serien
 

Som månedens komite har vi valgt NK 65. Arbeidsintensiv industri har vanskelig kår i høykostland som Norge. Løsningen på denne utfordringen har vært å øke automatiseringsgraden. Prosesser og arbeidsoppgaver løses av datamaskiner, robot og annen form for automatisering.

2013-11-18

Mer om Månedens komité november - NK 65 Prosessinstrumentering og –automatisering
 

NEK EN 50126-serien er en viktig standard-serie innenfor jernbanesektoren. Serien er basert på en mer generell standardserie fra IEC om samme tema, nemlig NEK IEC 61508-serien med tittelen «Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems».

2013-10-22

Mer om Månedens standard oktober - RAMS – Pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikehold og sikkerhet
 

NEK opprettet i 2012 norsk komite for internasjonal standardisering av subsea, NK 18C. Komiteen er godt representert og har kompetanse fra norske selskaper som er internasjonalt ledende innen Subsea. Komiteens leder er Steinar Midttveit, fagleder subsea elektroteknikk i Statoil. NEK har engasjert seg med Arild Røed som sekretær.

2013-10-22

Mer om Månedens komité oktober - NK 18C – Subsea
 

Denne gang skal vi fokusere på en kommende standard: «IEC 61980-2): Electric vehicle wireless power transfer (WPT) systems». Dette er et spennende konsept, som ligger i grenseland mellom forskning og standardisering, og som omhandler trådløs lading av elbil.

2013-09-23

Mer om Månedens standard september - IEC 61980-2 Electric vehicle wireless power transfer (WPT) systems
 

Månedens komite arbeider innenfor et av de «hotteste» tema for tiden – elbil. Elbilene flommer over landegrensene – uten at de belastes med en krone i avgift og med en driftsøkonomi som fullstendig parkerer de «fossile bilene».

2013-09-23

Mer om Månedens komité september - NK69 – Elbil for offentlig vei
 

Regulering av maskinsikkerhet i Europa foretas i det såkalte maskindirektivet. Kravene er implementert nasjonal i hele EØS-sonen. Tilfredsstillende maskinsikkerhet er sentralt krav for alt utstyr med bevegelige deler som kan påføre brukeren skade. Formålet er å ivareta grunnleggende sikkerhet for brukeren av utstyret.

2013-08-13

Mer om Månedens standard august - NEK EN 60201-1 Maskinsikkerhet
 

Variasjon i last over døgnet er en velkjent problemstilling. Det er imidlertid en problemstilling som vil aktualiseres ytterlig i årene som kommer.

2013-08-13

Mer om Månedens komité august - NK 120 Elektriske energilagringssystemer
1 2 > »