Månedens standard november - NEK EN 61 508-serien

Månedens standard er utarbeidet av komiteen TC 65 – Prosessinstrumentering og – automatisering. Standardserien dekker aspekter som skal vurderes for å oppfylle sikkerhetsfunksjoner i elektriske, elektroniske og programmerbare systemer. Serien bygger opp en systematikk som bør legges til grunn under planlegging, installasjon, vedlikehold og endringer av slike systemer.

NEK EN 61 508-serien danner basis for andre sektorspesifikke standarder som skal oppfylle tilsvarende behov. Blant disse finner man den såkalt RAMS-serien som dekker jernbaneområdet og som ble omtalt i forrige måned. For andre sektorer mangler imidlertid bransjespesifikke utgaver og det er da anbefalt at NEK EN 61 508 serien legges til grunn.

NEK mener at NEK EN 61 508 kan være et nyttig verktøy for flere sektorer hvor sikkerhetsfunksjoner skal bygges inn i elektriske, elektroniske eller programmerbare systemer. Det innebærer at serien bør være av spesiell interesse innen industri, kraftforsyning og – distribusjon. Drøftelser om bruk av standardserier av denne typen bør drøftes på bransjenivå. Dette kan danne utgangspunkt for samarbeid på tvers av virksomhetsgrensene – hvor man baseres metodikken på internasjonalt anerkjente prinsipper. Dette er spesielt viktig for virksomheter som opererer på den internasjonale arena. Europa-normen referansen viser til bygger i sin helhet på tilsvarende globale standarder fra IEC.

Denne måneden har vi tatt med en skisse fra standarden, som viser hvordan normserien er bygd opp – og hvordan de ulike delnormene henger sammen.

 

Sist oppdatert: 2014-01-08