Maritime elinstallasjoner

 

Ny internasjonal standard for elektrisk landtilkobling for skip har vært til avstemming med positivt resultat. Det er ventet at standarden vil bli utgitt i løpet av juni.

2012-05-08

Mer om Internasjonal standard for elektrisk landtilkobling for skip
 

Som en følge av senere tids kjente hendelser blant annet i Mexico-gulfen (Macondo) og utenfor Australia (Montara) arrangerte EU-kommisjonen en workshop i Brussel i mars 2011, hvor NEK deltok på vegne av IEC TC18.

2011-11-30

Mer om Opprettet speilkomite i CENELEC for TC 18
 

ELEKTRISKE INSTALLASJONER  OM BORD I SKIP  OG FARTØYER - Del 2: Valg og installasjon av kabel, styremaskiner, elektrisk fremdrift, tankskip, skip som fører farlig gods, mindre fartøy, høyspennings landtilkobling og EMC.

2009-12-01

Mer om NEK 410-2
 

Ny teknisk spesifikasjon fra NEK vedrørende strømforsyning til skip i havn under tittelen: ELECTRICAL INSTALLATIONS IN SHIPS Part 510 PAS: Special features – High-voltage shore connection systems.

2009-03-05

Mer om NEK IEC 60092-510 PAS
 

Elektriske installasjoner om bord i skip og fartøyer- <br />Del 1: Design, utstyr, installasjon, verifikasjon og testing

2009-01-02

Mer om NEK 410-1 (2008) Maritime installasjoner
 

Kurs 11 - 12 februar 2009, Maritime elektriske anlegg<br />Maritime elektriske anlegg er et nytt kurs.

2009-01-02

Mer om Kurs, Maritime elektriske anlegg
 

NEK IEC 61892 utgjør en serie internasjonale normer som har som sitt primære mål å lage et sett av internasjonale normer utelukkende til bruk for petroleumsindustrien til sjøs.

2008-06-11

Mer om Offshore serien NEK IEC 61892
 

For å redusere luftforurensningene fra skip i havn, har miljøkomiteen i International Maritime Organization (IMO) foreslått at skip i havn bør få sin kraftforsyning fra land, slik at de kan stanse sin interne kraftforsyning basert på forbrenning av olje eller gass.&nbsp;Dette initiativet passer også godt inn i de prioriteringer som ligger i det 7. rammeprogrammet for forskningsaktiviteten i Europa.

2007-02-15

Mer om Elektrisk landtilkobling for skip i havn