Velferdsteknologi

 

For første gang holder komiteen, CENELEC BTTF 116-2 Alcohol Interlocks, møte i Norge, den 4. og 5. desember i NEKs lokaler på Lysaker.

2013-12-04

Mer om Europeisk møte i Oslo angående alkolåser
 

En svært aktuell komite i NEK er NEK/NK BTTF 116-2 Alkolås for motorkjøretøy. Komiteen har 10 medlemmer i Norge.

2012-07-06

Mer om Alkolås
 

Mandag 17. oktober 2011 ble norm/speilkomite NEK/NK-BTTF 116-2, Alkolås for motorkjøretøyer, formelt etablert av Norsk Elektroteknisk Komite, NEK.

2011-11-30

Mer om Alkolås for motorkjøretøyer, ny norm/speilkomite
 

Smarthusguiden er en ressursbok med verdifull bakgrunn for enhver som er opptatt med utviklingen av smarthus, et hus som har intelligente systemer, intelligent utstyr og nett, og som har tjenesterog anvendelser som utnytter smarthusintelligens.

2009-01-22

Mer om Smarthusguide fra NEK
 

Elektriske installasjoner i moderne bygg. Når de vanlige 230 V elektriske installasjonene legges inn i bygninger, vil det også samtidig være naturlig å legge inn de styringssystemer som måtte være nødvendige for å kunne utvikle et styringssystem for hele bygget. Dette vil ikke bare gjelde energistyring, men også øvrige systemer som kan være aktuelle i et bygg. Dette gjelder for eksempel solskjerming, radio- og TV-apparater, alarmsystemer og andre teleinstallasjoner.

2009-01-22

Mer om Energistyring av bygg
 

Har du reflektert over om utkopling av strømkursen til komfyren kan styres fra brannvarslingsanlegget?

2007-06-27

Mer om Smarthus
 

Elektriske installasjoner i moderne bygg. Når de vanlige 230 V elektriske installasjonene legges inn i bygninger, vil det også samtidig være naturlig å legge inn de styringssystemer som måtte være nødvendige for å kunne utvikle et styringssystem for hele bygget. Dette vil ikke bare gjelde energistyring, men også øvrige systemer som kan være aktuelle i et bygg. Dette gjelder for eksempel solskjerming, radio- og TV-apparater, alarmsystemer og andre teleinstallasjoner.

2007-03-02

Mer om Energistyring av bygg